gru 09 2015

Porażka biznesowa – pierwszy krok do sukcesu? O kulturze biznesowej w Polsce w kontekście Polityki Nowej Szansy

Lokalizacja: Polska,

Zapraszamy do udziału w konferencji „Porażka biznesowa – pierwszy krok do sukcesu? O kulturze biznesowej w Polsce w kontekście Polityki Nowej Szansy”, organizowanej w ramach kampanii społecznej promującej program rządowy Polityka Nowej Szansy.

Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2015 r., w godz. 8:00-16:00 w gmachu Ministerstwa Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, Sala „Pod Kopułą”.

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji drogą elektroniczną na adres: konferencjaPNS@mg.gov.pl do dnia 7 grudnia 2015 r.

Polityka Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy została zatwierdzona w dniu 22 lipca 2014 r. uchwałą Rady Ministrów.

Głównym celem Polityki Nowej Szansy jest przeciwdziałanie upadłości i ułatwianie ponownego rozpoczęcia działalności. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące działania kierunkowe:

 1. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw (systemy wczesnego ostrzegania),
 2. Ograniczanie ryzyka likwidacji przedsiębiorstw (pozasądowe i sądowe formy naprawy i restrukturyzacji),
 3. Sprawne przeprowadzenie likwidacji przedsiębiorstw (sądowe formy restrukturyzacji i likwidacji),
 4. Wsparcie ponownego podejmowania działalności gospodarczej – tzw. nowy start.

PNS prezentuje działania programowe, instytucjonalne, organizacyjne oraz legislacyjne, określa harmonogram ich realizacji oraz wskazuje instytucje odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych działań właściwych dla każdego z działań kierunkowych.

Program konferencji

8.00 – 8.30 Rejestracja i kawa powitalna

8.30 – 8.45 Otwarcie konferencji

8.45 – 9.00 Wprowadzenie do dyskusji

 • Grażyna Henclewska, Radca Generalny, Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Rozwoju

9.00 – 9.50 Keynote speech, Institute of Brilliant Failures: uczyć się czy nie, oto jest pytanie

 • Prof. Paul Iske, Maastricht University, School of Business and Economics

9.50 – 10.10 Porażka jako element procesu edukacji

 • Prof. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
 • Anna Rękawek, Akademia Biznesu i Finansów Vistula

10.10 – 11.30 Panel I: Kultura porażki i sukcesu z różnych punktów widzenia

 • Prowadzący: dr Paweł Fortuna, Instytut Psychologii, Katolicki UniwersytetLubelski

11.30 – 11.50 Polityka Nowej Szansy – cele i działania

 • Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Rozwoju

11.50 – 12.00 Wręczenie dyplomów laureatom Konkursu na plakat i hasło

12.00 – 12.30 Wystawa plakatów i przerwa kawowa

12.30 – 13.30 Panel II: Podejście do porażki w biznesie – kwestia kultury?

 • Prowadzący: Søren Boutrup, Danish Business Authority, Ministerstwo Biznesu i
  Wzrostu, Dania

13.30 – 14.50 Panel III: Porażka i upadek w biznesie – jak przetrwać, wyciągnąć lekcje i iść dalej

 • Prowadzący: Jarosław Łojewski, właściciel Kreatyw.Pro

14.50 – 15.00 Podsumowanie

 • Grażyna Henclewska, Radca Generalny, Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Rozwoju

15.00 – 16.00 Lunch