lut 14 2013

Polska Karta Różnorodności – rok doświadczeń, rok wyzwań

Lokalizacja: Polska,

14 lutego 2013 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbędzie się seminarium „Polska Karta Różnorodności – rok doświadczeń, rok wyzwań”. Organizatorami wydarzenia są Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Rok po inauguracji Karty Różnorodności w Polsce przedstawiciele biznesu, administracji publicznej, instytucji, a także trzeciego sektora przedstawią ze swojej perspektywy doświadczenia związane z tematem różnorodności w miejscu pracy oraz  wyzwania jakie przed nimi stoją.

W wydarzeniu wezmą udział m.in. patroni honorowi Karty Różnorodności  – Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

Przedstawiciele inicjatorów Karty Różnorodności – czyli firm, które jako pierwsze podpisały Kartę – podzielą się swoimi doświadczeniami, zaś o wyzwaniach związanych z  różnorodnością będą mówić przedstawiciele NGO i innych instytucji. Wśród tematów znajdą się m.in. zarządzanie wiekiem, sytuacja osób niepełnosprawnych czy kwoty w biznesie.

Konferencja zakończy się uroczystym podpisaniem Karty Różnorodności przez kolejnych pracodawców.

REJESTRACJA
Liczba miejsc ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Aby zarejestrować się na konferencję kliknij TUTAJ

PROGRAM:
10:30-11:00 Rejestracja uczestników/ek
11:00-11:10 Otwarcie konferencji przez prof. Irenę Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
11:10-11:20 Wystąpienie Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
11:20-11:30 Wystąpienie Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
11:30-11:40 Wystąpienie Iwony Hickiewicz, Głównego Inspektora Pracy
11:40-11:50 Wystąpienie Ewy Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
11:50-12:00 Przedstawienie idei Karty Różnorodności, Magdalena Andrejczuk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
12:00-12:30 Przerwa kawowa
12:30-13:15 Rok po podpisaniu Karty Różnorodności – wymiana doświadczeń – prezentacje biznesu

  • Jarosław Herrmann, Grupa Żywiec
  • Katarzyna Nowak, Grupa Orbis
  • Magdalena Rędziniak, Orange
  • Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu – moderacja

13:15-14:00 Rok po podpisaniu Karty Różnorodności – wyzwania (prezentacje i dyskusja)

  • Marta Abramowicz, Fundacja Dla Odmiany
  • Magdalena Krawczyńska-Krupa, Zastępca Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
  • dr Ewa Lisowska, Szkoła Główna Handlowa
  • Agata Spała, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
  • Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu – moderacja

14:00-14:15 Uroczyste podpisanie Karty Różnorodności
14:15-15:00 Lunch

Prowadzenie konferencji: Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

* W trakcie potwierdzania

Więcej informacji na stronie www.konferencja.kartaroznorodnosci.pl

Źródło: informacja własna