lut 28 2008

Podsumowaniu wyników dialogu międzysektorowego dot. rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce

Lokalizacja: Polska,

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz partnerzy zapraszają do udziału w spotkaniu 7 marca 2008 r., o godz. 9.30 w Ministerstwie Gospodarki (Pl. Trzech Krzyży 3/5, sala A i B).

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną rekomendacje interesariuszy dot. rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

Spotkanie wzbogacą warsztaty prof. Nigel Roome’a, eksperta światowej klasy w kwestiach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania środowiskiem. Tematem warsztatów będzie CSR jako ochrona i kreowanie wartości (CSR as value protection and value creation). Spotkanie z profesorem odbędzie się w godzinach od 12.30 do 16.00. w języku angielskim. Więcej informacji na temat warsztatów w zaproszeniu zamieszczonym obok.