cze 07 2010

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja nt. Odpowiedzialnego Inwestowania

Lokalizacja: Polska,

7 czerwca Giełda Papierów Wartościowych organizuje Pierwszą Międzynarodową Konferencję nt. Odpowiedzialnego Inwestowania.

Termin: 7 czerwca 2010 r.
Miejsce: Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie organizuje Pierwszą Międzynarodową Konferencję nt. Odpowiedzialnego Inwestowania.

Przedsięwzięcie wiąże się z rozpoczęciem drugiej edycji badania RESPECT Index, które ma na celu rewizję pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, wprowadzonego przez GPW w listopadzie 2010 r.

Konferencja jest adresowana do reprezentantów spółek giełdowych, inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, dystrybutorów informacji oraz wszystkich innych zainteresowanych tematyką odpowiedzialnego inwestowania.

Cześć prezentacji będzie prowadzona w języku angielskim (organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne).

Udział w konferencji jest bezpłatny.