maj 19 2022

PFRON – wspiera dostępność

19 maja 2022 r., w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności, odbędzie się konferencja pt. „PFRON – wspiera dostępność”. Do udziału zaproszeni są szczególnie koordynatorzy dostępności w podmiotach publicznych oraz wszystkie osoby zainteresowane jej wdrażaniem.

Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności (ang. Global Accessibility Awareness Day – GAAD) to dzień poświęcony szczególnie dostępności cyfrowej. Z tej okazji PFRON zaprasza na dwugodzinne spotkanie online z ekspertami (od 11.00 do 13.00). W pierwszej części zostanie omówione postępowanie skargowe w zakresie braku dostępności. W drugiej części spotkania, eksperci firmy odpowiedzą na pytania uczestników konferencji.

Program

Przywitanie uczestników przez Krzysztofa Michałkiewicza, Prezesa Zarządu PFRON

Wystąpienie Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Część merytoryczna

  1. Jak technicznie tworzyć dostępne formularze w formie dokumentów (godzina 11.15)
    Zagadnienie zostanie przedstawione z perspektywy klienta ze szczególnymi potrzebami oraz zostaną ukaza sposoby realizacji dostępnego formularza. Prowadzenie: Piotr Witek – FIRR/Utilitia
  2. Skargi na brak dostępności cyfrowej (godzina 11.50), prowadzenie: Adam Pietrasiewicz – KPRM
  3. Skarga na brak dostępności, którą możesz złożyć do PFRON (godzina 12.10), prowadzenie: Łukasz Iwancio – PFRON
  4. Pytania od uczestników konferencji (godzina 12.30)

Formularz rejestracyjny na stronie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 maja 2022 r.