lis 27 2019

Perspektywy rozwoju zrównoważonego finansowania

Lokalizacja: Polska,

27 listopada 2019 r. Deloitte wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza na spotkanie, podczas którego omówione zostaną projekty legislacyjne dotyczące sustainable finance. Organizatorzy wraz z uczestnikami wspólnie zastanowią się, jakie implikacje niosą one dla instytucji finansowych i przedsiębiorców.

Unia Europejska podejmuje liczne działania na rzecz stworzenia systemu finansowego wspierającego zrównoważony rozwój. Celem prac UE jest kompleksowa reforma ram regulacyjnych w jakich działa sektor finansowy oraz uwzględnienie czynników środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego (ESG) w procesie inwestycyjnym i doradczym w sposób spójny we wszystkich sektorach.

Tematy spotkania:

 • Czego dotyczą projekty legislacyjne w sprawie zrównoważonego finansowania – sustainable finance (SF) dla instytucji finansowych i przedsiębiorców?
 • Jakie czynniki mogą być uwzględniane w ramach podejmowania decyzji o przyznaniu finansowania?
 • Czy nowe regulacje mogą uniemożliwić pozyskanie finansowania? Czy istnieje możliwość zwiększenia swoich szans w pozyskaniu finansowania?
 • Jaki wpływ będą miały regulacje dot. zrównoważonego finansowania na działalność polskich przedsiębiorstw?
 • Jakie czynniki sprzyjają transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju? Jakie szanse przyniesie SF dla praktyki polskich przedsiębiorstw? Jak będzie oddziaływać na poszczególne branże?
 • Jakie czynniki utrudniają transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju? Jakie są najważniejsze ryzyka związane z wdrożeniem SF dla działalności polskich przedsiębiorstw?

Do kogo adresowane jest spotkanie?

 • Przedstawicieli banków, instytucji zarządzających aktywami, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw niefinansowych, związków branżowych
 • Dyrektorów finansowych, osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych
 • Osoby odpowiedzialne za kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach
 • Osoby odpowiedzialne za raportowanie niefinansowe i finansowe (zespoły CSR, komunikacji, relacji inwestorskich, analityków)

Agenda oraz formularz rejestracyjny na stronie organizatora.