paź 17 2012

Otwórzmy rynek pracy dla niepełnosprawnych! – Łódź

Lokalizacja: Polska,

23 października w Łodzi odbędzie się konferencja „Otwórzmy rynek pracy dla niepełnosprawnych!” organizowana przez łódzkie Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

Termin: 23 października, godz. 10.00-14.00
Miejsce: Sala Obrad Sejmiku Wojewódzkiego, Łódź, al. Piłsudskiego 8

Program konferencji

10.00 Otwarcie konferencji

10.15 Niepełnosprawni na rynku pracy województwa łódzkiego, możliwości i bariery – na podstawie badań Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi działającego w ramach WUP Łódź – Katarzyna Pawlata, Kierowniczka Obserwatorium

10.35 Działania Miasta Łódź i Urzędu Miasta Łodzi na rzecz zatrudnienia niepełnosprawnych – Robert Prencel, przedstawiciel Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Łodzi

10.50 Niepełnosprawni w miejscu pracy według laureatów konkursu Lodołamacze 2012 – Mieczysław Kuźmicki, Dyrektor Muzeum Kinematografii

11.05 Z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej. Szanse i bariery na rynku pracy – Dominik Zasadziński

11.25 Niepełnosprawny student na otwartym rynku pracy – Adrian Peliszko, prezes Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego

11.40 Technologie informacyjno-komunikacyjne w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – Bartosz Mioduszewski, Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

12.00-12.20- przerwa kawowa

12.20 Korzyści finansowe i prawne wynikające z zatrudnienia niepełnosprawnych – Anna Barańska, prawnik w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

12.35 Co daje aktywizacja zawodowa osobom niepełnosprawnym? – Dorota Wieczorek, psycholog w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

12.50 Z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej. Jak praca pomaga w rozwoju zawodowym, aktywizacji społecznej i samorealizacji – Agata Spała

13.05 Nowe możliwości aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prezentacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, Paweł Gwóźdź, Kierownik Centrum

13.20 Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Prowadzenie: Bartosz Mioduszewski, Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

14.00- zakończenie konferencji, lunch