gru 14 2009

Organizacje obywatelskie a społeczna odpowiedzialność biznesu

Lokalizacja: Polska,

Fundacja CentrumCSR.PL zaprasza do udziału w seminarium podsumowującym projekt „Organizacje obywatelskie a biznes. Wzmocnienie polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego uczestniczących w debacie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce i Europie”.

Uczestnicy seminarium przedstawią swój pogląd na znaczenie CSR w Polsce oraz przedstawią działania ich Organizacji, jak również postarają się odpowiedzieć na pytanie o rolę jaką powinny odgrywać organizacje obywatelskie.

Wydaje się, że w Polsce tradycyjną formą zaangażowania NGO w CSR jest pozyskiwanie środków z biznesu na projekty społeczne. Jednakże z perspektywy biznesowej zaangażowanie społeczne stanowi stosunkowo niewielki fragment koncepcji CSR, a na świecie najbardziej aktywne w temacie CSR są organizacje konsumenckie, broniące praw człowieka, ekologiczne i zajmujące się pomocą rozwojową, które monitorują wpływ biznesu na społeczeństwo.

W Polsce ten nurt jest bardzo słaby. Podczas dyskusji paneliści oraz uczestnicy seminarium postarają się omówić ten stan rzeczy.

Termin: 16.12.2009, godz. 10.00-12.30

Miejsce: Warszawa, Centrum Zielna, Sala Europa