lis 28 2021

Ogólnopolska kampania Tydzień 3R

Lokalizacja: On-line,

Partner merytoryczny - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja to jeden z celów Agendy 2030, który podejmuje Koalicja 5 Frakcji podczas Tygodnia 3R. Koalicja zachęca do podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie Idei 3R: Reduse, Reuse, Recycle w codziennym życiu. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym Kampanii 17 Celów.

W 2010, na mieszkańca Polski przypadało 263 kg zebranych odpadów komunalnych. Dekadę później ta masa wzrosła aż o jedną trzecią do 342 kg, jak wskazują wyniki z GUS. To oznacza, że obecnie, w ciągu miesiąca generujemy średnio ponad 6,5 kg odpadów więcej niż 10 lat temu. Co ważne, ponad 40% z tych odpadów trafiło w 2020 roku na wysypiska, a tylko 27% zostało poddane recyklingowi (Bank Danych Lokalnych, GUS).

To, co cieszy, to fakt, że rośnie poziom selektywnej zbiórki, ale to, co przeraża to wciąż ogromna ilość odpadów, które trafiają na wysypisko i wciąż jednak niski poziom odpadów poddawanych recyklingowi. Jako Koalicja 5 Frakcji, zauważamy, że obok działań edukujących i wspomagających selektywną zbiórkę, bardzo potrzebne są działania o krok wcześniej. Musimy redukować ilość odpadów i szukać praktycznych pomysłów na ich ponowne wykorzystanie. Na tym w praktyce polega idea 3R – mówi Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, współinicjatorka Koalicji 5 Frakcji.

Tydzień 3R to ogólnopolska kampania, organizowana przez Koalicję 5 Frakcji w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, mającego na celu podniesienie zapobiegania powstawaniu odpadów w Europie. Kampania objęta jest honorowym patronatem Komisji Europejskiej, Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

„Trzeba powiedzieć wprost, że recykling nie rozwiąże wszystkich problemów i zdecydowanie musimy szukać rozwiązań na wcześniejszych etapach, tak aby odpady w ogóle nie powstawały. Tutaj ogromna rola nie tylko dla samych konsumentów, ale jeszcze większa dla biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych i oczywiście legislatora. Chcąc ułatwić działania, jako Koalicja inaugurujemy Tydzień 3R. Chcemy pokazać jak wiele ciekawych rozwiązań już istnieje na rynku. Warto się nimi zainspirować. Musimy wszyscy zacząć działać już dziś”. – dodaje Małgorzata Greszta.

Tydzień 3R zainauguruje Konferencja 3R w dniu 22 listopada, podczas której uczestnicy poznają stan gospodarki odpadami w kraju oraz wyzwania stojące przed Polską. Prelegenci omówią przykłady partnerstw z Polski i ze świata potwierdzające, jak mogą wyglądać wartościowe współprace w praktyce wdrażające rozwiązania zgodne z ideą 3R, które przekładają się na skalę działań. W trakcie spotkania otwarty zostanie także nabór do Inkubatora lokalnych Centrów 3R – unikalnego modelu lokalnych partnerstw międzysektorowych w praktyce wdrażających ideę 3R.

Zasada 3R to REDUCE, czyli ograniczenie generowania odpadów, REUSE, czyli ponowne wykorzystanie oraz RECYCLE, czyli zapewnienie recyklingu – to odpowiednia hierarchia i trzy kluczowe zasady, którymi wszyscy powinni się kierować, by jak najbardziej ograniczać wpływ odpadów na środowisko.

W ramach projektu, na stronie udostępniane zostały poradniki, zawierające wskazówki oraz gotowe narzędzia dla różnych grup odbiorców na temat wdrażania zasady 3R w codzienne życie. Organizatorzy zapraszają gminy, firmy, organizacje biznesowe, pozarządowe, ale też wszystkich konsumentów do realizowania przedsięwzięć w swoim otoczeniu. Umieszczone poradniki pomogą upowszechniać wiedzę nie tylko na temat prawidłowego postępowania z odpadami, ale też sposobów ich unikania lub ponownego wykorzystania. Podejmowane działania można dodawać na specjalnie utworzonej mapie. Organizatorzy planują kontynuować tworzenie mapy 3R, aby promować miejsca, w których ta idea może być podejmowana.

Szczegółowe informacje o kampanii znajdują się na stronie >>

Źródło: Materiały organizatora