lis 16 2017

Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Ogłoszenie wyników Verba Veritatis

Lokalizacja: Polska,

Patronat Forum Odpowiedzialnego Biznesu

16 listopada 2017 r., godz. 9.00-15.30 w Sali im. G. Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju (wejście od ulicy Wspólnej 2/4) odbędzie się konferencja pt. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu patronuje inicjatywie. 

Podczas konferencji zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody Laureatom XII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu etyki biznesu i CSR, w tym nagrody Ministra Rozwoju i Finansów.

Z uwagi na fakt, iż temat społecznej odpowiedzialności nauki jest jednym z ważnych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w ramach konferencji planowana jest dyskusja nt. oczekiwań biznesu wobec polskiej nauki, oczekiwań nauki wobec środowiska biznesowego, a także podpisanie przez przedstawicieli środowiska naukowego Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny najpóźniej do dnia 10 listopada 2017 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali konferencyjnej decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Współorganizatorami konferencji są: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Leona Koźmińskiego, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Źródło: Materiały organizatora