maj 29 2020

Ogłoszenie składu II edycji Diversity & Inclusion Rating

Lokalizacja: On-line,

29 maja, z okazji #MiesiącRóżnorodności, na Facebooku Karty Różnorodności odbędzie się ogłoszenie składu II edycji Diversity & Inclusion Rating, przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte Polska.

29 maja, z okazji Miesiąca Różnorodności, trwającego przez cały maj w Karcie Różnorodności, poznamy skład II edycji Diversity & Inclusion Rating – zestawienia przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z zespołem Deloitte Polska. Ogłoszenie odbędzie się na Facebooku Karty Różnorodności >>

Diversity & Inclusion Rating to narzędzie stworzone na podstawie doświadczeń i metodyk polskich i międzynarodowych, zaprojektowane by mierzyć poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji. Diversity & Inclusion Rating pozwala na obiektywną i przejrzystą ocenę zarządzania różnorodnością w organizacji. Pracodawca może ją wykorzystać m.in. do wyznaczenia mierzalnych celów i budowy planów działań. Poddanie się ocenie pozwala lepiej zdefiniować szanse i ryzyka związane z zarządzaniem różnorodnością oraz obszary do rozwoju w procesie budowania włączającej organizacji, otwartej na różnorodne pracowniczki i pracowników.

Poznaj wyniki I edycji Diversity & Inclusion Rating >>