sty 20 2011

Ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”

Lokalizacja: Polska,

31 marca w Warszawie odbędzie się ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki” organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo na portalu.

Ogłoszenie Raportu odbędzie się w Teatrze Kamienica, przy Al. Solidarności 93 w Warszawie.

Termin: 31 marca 2011 r., godz. 10:00.

Udział jest bezpłatny. W celu rezerwacji miejsca prosimy o wysłanie maila na adres biuro@fob.org.pl.

Na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl dostępna będzie relacja na żywo z całego wydarzenia, realizowana na kilka kamer w technologii „Live Mix Audio- Video”, co sprawi, że będzie dynamiczna i ciekawa. Ponadto widzowie przed ekranami będą mogli zadać pytanie ekspertom uczestniczącym w dyskusji wysyłając wiadomość do prowadzącej debatę.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to doroczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będąca podsumowaniem zaangażowania firm w Polsce w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz przeglądem innych inicjatyw związanym z CSR w danym roku. Raport publikujemy od 2003 roku.

W tym roku ogłoszeniu Raportu towarzyszyć będzie dyskusja zatytułowana „Wizja dla Europy w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju” dotycząca przyszłej roli biznesu w Polsce i Europie. Zaproszeni goście rozmawiać będą m.in. o:

  • wyzwaniach jakie stoją przed sektorem prywatnym w związku z globalizacją
  • strategicznych kierunkach rozwoju Europy w kontekście zrównoważonego rozwoju
  • raporcie „Europa 2020”
  • oraz innych wizjach przyszłości światowej gospodarki.

W dyskusji udział wezmą:

  • prof. Anna Giza-Poleszczuk – Prezes Fundacji Stocznia, Prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego do spraw naukowych
  • Lidia Kołucka-Żuk, Executive Director CEE Trust, członikini Zespołu Doradców Strategicznych Premiera
  • dr Grzegorz Makowski – kierownik Programu Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Spraw Publicznych
  • Zbigniew Pisarski  – Prezes Fundacji im. Kazimierza Puławskiego
  • Dariusz Szwed – Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu, Współprzewodniczący partii Zieloni2004

Moderatorka: Mirella Panek-Owsiańska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Ogłoszeniu Raportu towarzyszyć będzie wyłonienie laueratów konkursu dla dziennikarzy „Pióro odpowiedzialności„.

AGENDA WYDARZENIA:

9.30 Rejestracja gości

10.00 Rozpoczęcie spotkania

10.10 Wręczenie statuetek za długoletnią współpracę z FOB

10:15 Przyjęcie nowych Partnerów Strategicznych FOB

10:20 Ogłoszenie wyników konkursu dla dziennikarzy

10.35 Prezentacja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre Praktyki”

10.50 Panel dyskusyjny „Wizja dla Europy w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju”

12.15 Poczęstunek

Główny trzon Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce” stanowią dobre praktyki biznesowe, prezentowane w podziale na 4 obszary: biznes a miejsce pracy, biznes a rynek, biznes a społeczeństwo, biznes a środowisko, a od 2010 roku również w piątym obszarze „Zarządzanie i raportowanie”. W publikacji znajdują się również artykuły ekspertów, komentujące ważne wydarzenia i CSR-owe trendy w podsumowywanym roku. Stałym elementem Raportu jest również przegląd prasy, który zawiera wycinki artykułów poświęconych CSR opublikowanych w polskiej prasie oraz kalendarium wydarzeń, stanowiące spis najważniejszych konferencji, spotkań, debat, akcji, konkursów i innych inicjatyw podejmujących zagadnienia CSR, zawierające również informacje o wydanych w danym roku raportach i badaniach związanych z tematem.