lis 09 2011

Odpowiedzialny społecznie MŚP bardziej konkurencyjny na europejskim rynku

Lokalizacja: Polska,

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza w dniu 29 listopada 2011 roku do udziału w bezpłatnej Konferencji pn. „Odpowiedzialny społecznie MŚP-bardziej konkurencyjny na europejskim rynku„.

Miejsce: T-Park, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój

Termin: 29 listopada 2011

Celem Konferencji jest przedstawienie korzyści płynących z wdrożenia CSR (Corporate Social Responsibility), czyli odpowiedzialnego biznesu ze wskazaniem dobrych praktyk wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas konferencji przedsiębiorcy dowiedzą się, jak wdrażając CSR mogą stać się bardziej konkurencyjni na rynku europejskim, gdzie powszechna jest społeczna odpowiedzialność biznesu.

Głównym celem wydarzenia jest promocja wolontariatu pracowniczego, jako jednego z narzędzi CSR. Wolontariat pracowniczy wyróżnia się wśród innych rodzajów wolontariatu tym, że organizatorem projektu jest pracodawca wolontariusza lub, co częste w przypadku dużych firm, fundacja korporacyjna. Zaangażowanie pracowników firmy w działalność woluntarystyczną na rzecz organizacji społecznych m.in. podnosi ich kwalifikacje poprzez zdobycie kompetencji, umiejętności społecznych i zdobycie nowych doświadczeń jednocześnie integruje zespoły, często także z kadrą kierowniczą, buduje lojalność wobec firmy poprzez poczucie, że jej aktywność wykracza poza działania czysto biznesowe. Aktywne włączanie się firmy w życie społeczności lokalnych umacniania jej pozytywny wizerunku na zewnątrz. Przedstawione zostaną również formy i obszary działań oraz aspekty prawne świadczenia wolontariatu pracowniczego.

Na zakończenie poruszony zostanie aspekt e‑wolontaratu. Pomaganie w sieci nie ogranicza się tylko do działań odpowiadających tym, które podejmowane są w świecie rzeczywistym. Przedstawione zostanie w jaki sposób firmy mogą angażować internautów do dobroczynność w świecie wirtualnym.

Wydarzenie  realizowane jest w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu.

Źródło: informacja prasowa