mar 29 2011

Odpowiedzialny biznes szansą na rozwój regionu – Toruń

Lokalizacja: Polska,

18 kwietnia w Toruniu odbędzie się spotkanie „Odpowiedzialny biznes szansą na rozwój regionu” połączone z prezentacją Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”. Spotkanie organizowane jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok.

Dyskusja dotyczyć będzie:

  • rozwoju regionu na tle współczesnych wyzwań społecznych i ekologicznych
  • odpowiedzialności społecznej jako nowej koncepcji zarządzania
  • współpracy sektorów na rzecz zrównoważonego rozwoju

W czasie spotkania zostaną przedstawione również dobre praktyki przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, a także zaprezentowany zostanie najnowszy Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”, w którym prezentowane są dobre praktyki firm z całej Polski. Raport jest unikalną publikacją podsumowującą zaangażowania firm w Polsce w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz przeglądem innych inicjatyw związanych z CSR w danym roku.

Agenda spotkania*
10:30 Rejestracja
11:00 Rozpoczęcie
11:05 Prezentacja Raportu „Odpowiedzialny biznes 2010. Dobre Praktyki”
11:30 Dyskusja „Odpowiedzialny biznes szansą na rozwój regionu” z udziałem gości:

  • Moderatorka: Magdalena Pachulska – Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Sebastian Latanowicz – Kierownik Dział Marketingu PGNiG SA Pomorski Oddział Obrotu Gazem Gazownia Bydgoska
  • Mateusz Kucz – Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok
  • Marta Karwacka – Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

13:00 Zakończenie
13:00 Przerwa kawowa

Termin: 18 kwietnia 2011 r., godz. 11:00 – 13:00
Miejsce: Centrum Targowe PARK w Toruniu

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok