lut 09 2011

Odpowiedzialność łańcucha dostaw

Lokalizacja: Polska,

1 marca w Gdańsku odbędzie się bezpłatne seminarium „Odpowiedzialność łańcucha dostaw” organizowane przez Baltic Transport Journal, towarzyszące konferencji Transport Week.

Seminarium będzie otwartą debatą o społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) i jej wpływie na sprzedaż usług w sektorze TSL.

Seminarium zorganizowane jest we współpracy z Pomarańczową Akademią Unilogistics i Projektem RespEn, którego partnerem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Termin: 1 marca 2011, godz. 15.00
Miejsce: Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, Ołowianka, Gdańsk

Czym jest Corporate Social Responsibility i jaką pełni rolę w strategii firmy? Gdzie kończy się marketing i zaczyna CSR? Kto naprawdę działa „odpowiedzialnie” a kto tylko wybiela swój wizerunek? Czy to faktycznie poprawia sprzedaż i przynosi realne zyski? A może CSR jest tylko domeną wielkich korporacji i rynku detalicznego? Za co faktycznie jesteśmy odpowiedzialni w transporcie i logistyce i jak nasze inwestycje w tym zakresie przekuć na relacje z klientami…

Na te i inne pytania oraz wątpliwości odpowiedzą specjaliści z dziedziny Corporate Social Responsibility w ramach wstępu do debaty o roli CSR w podnoszeniu konkurencyjności firm z branży TSL, do której zapraoszeni są wszyscy zainteresowani nowymi trendami zarządzania przedsiębiorstwem.

Dotychczas swoją obecność potwierdzili następujące osoby:

Monika Michałowska i Marcelina Przybysz, koordynatorki Projektu RespEn (ARP S.A.)
Celem międzynarodowego projektu RespEn jest podniesienie konkurencyjności MŚP z obszaru Południowego Bałtyku poprzez krzewienie idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, dostarczając wiedzę w zakresie narzędzi stosowanych w zarządzaniu CSR, tworzenia i wdrażania strategii, istniejących norm standaryzujących oraz wymagań zagranicznych kooperantów wobec dostawców w obszarze CSR.

Natalia Ćwik, menedżerka ds. zarządzania wiedzą, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Doktorantka w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, członek zespołu ds. społecznej odpowiedzialności w sektorze energetycznym w Urzędzie Regulacji Energetyki, uczestnik prac grup roboczych ds. odpowiedzialnego biznesu w Ministerstwie Gospodarki. Od kilku lat przygotowuje publikacje, artykuły eksperckie oraz badania związane z tematem CSR, w tym niedawno opublikowany raport „Odpowiedzialny łańcuch dostaw”.

Anna Brzezińska, Account Manager, StartPeople
StartPeople to jedna z czołowych Agencji Pracy na polskim rynku, od 5 lat będąca częścią międzynarodowej grupy USG People N.V, dla której działania CSR są istotnym elementem strategii firmy. StartPeople bierze udział w licznych projektach edukacyjnych, w tym wskazujących wpływ CSR na branding firmy w zakresie rekrutacji pracowników oraz HR.

Sebastian Siegele, założyciel Sustainability Agents (Niemcy)
Ekspert w dziedzinie CSR oraz Supply Chain Management na rynku niemieckim i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, doradca m.in. Linde Group, Volkswagen AG, Tchibo GmbH. Sebastian opowie o jego wizji CSR w branży TSL i weźmie udział w debacie za pośrednictwem wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, służącej do wielostronnej komunikacji audiowizualnej przez internet.