lis 24 2010

Odpowiedzialność i skuteczność – idea CSR a efekty w biznesie – Europejskie Forum Gospodarcze

Lokalizacja: Polska,

W dniach 6-7 grudnia w Łodzi odbędzie się Europejskie Forum Gospodarcze pt. „Odpowiedzialność i skuteczność – idea CSR a efekty w biznesie”.

Cele III edycji EFG:

  • popularyzacja idei CSR wśród przedsiębiorców
  • prezentacja korzyści z działań CSR dla sfer biznesu, nauki i administracji
  • analiza efektywności projektów CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach