wrz 10 2012

Odpowiedzialna moda – działania, sukcesy, wyzwania – Łódź

Lokalizacja: Polska,

14 października w Łodzi odbędzie się debata „Odpowiedzialna moda – działania, sukcesy, wyzwania” z udziałem zagranicznych ekspertów podczas Targów odpowiedzialnej mody WearFair.

Termin: 14 października (niedziela), g. 13.00-15.00

Miejsce: Centrum Kongresowo-Wystawiennicze Międzynarodowych Targów Łódzkich, Al. Politechniki 2, Łódź

Przemysł odzieżowy jest obsługiwany przez długi i skomplikowany łańcuch dostaw. Na jednym końcu tego łańcucha, w krajach rozwiniętych Europy czy Ameryki, mamy markowe firmy odzieżowe oraz rzesze konsumentów. Drugi koniec to podwykonawcy i pracownice, którym firmy zlecają wszystkie pracochłonne części produkcji. Jak zapewnić przestrzeganie standardów warunków pracy i ochrony środowiska na każdym etapie produkcji odzieży? To wyzwanie z którym mierzą się firmy odzieżowe i współtworzone przez nie inicjatywy wielostronne podejmujące działania na rzecz odpowiedzialnej produkcji odzieży.

Debata „Odpowiedzialna moda – działania, sukcesy, wyzwania” to niepowtarzalna okazja by poznać strategie, doświadczenia, metody działania i prognozy ekspertów oraz inicjatyw na co dzień zajmujących się społeczną odpowiedzialnością firm odzieżowych. Dyskusja z nimi to interesujący sposób przedstawienia globalnych współzależności i wyzwań przemysłu tekstylno-odzieżowego oraz propozycji odpowiedzi na nie. Zaproszeni do debaty goście podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie działań na rzecz podwyższania standardów środowiskowych oraz poprawy warunków pracy w przemyśle tekstylno-odzieżowym. Zaprezentują działania firm jak i szersze inicjatywy wielostronne z udziałem producentów, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Debata będzie okazją do zapoznania się z informacjami z pierwszej ręki, dyskusji z osobami nie tylko posiadającymi specjalistyczną wiedzę, ale również praktyczne doświadczenie w działaniach na rzecz odpowiedzialnej mody.

 

W debacie udział wezmą:

Dr Mark Starmanns – wykładowca na wydziale Geografii Politycznej Uniwersytetu w Zurichu. Od wielu lat prowadzi badania nad globalnymi współzależnościami w przemyśle tekstylno-odzieżowym, co stanowi podstawę jego przewodu habilitacyjnego. Dr Starmanns doradza także firmom tekstylno-odzieżowym w zakresie podwyższania standardów społecznych i środowiskowych.

Stefanie Santila Karl – reprezentuje Inicjatywę Wielostronną Fair Wear Foundation (FWF), skupiającą firmy odzieżowe pragnące poprawiać warunki pracy w swoich łańcuchach dostaw. FWF powstała w Holandii z inicjatywy Clean Clothes Campaing (CCC), sieci organizacji pracowniczych i konsumenckich działającej na rzecz poprawy warunków pracy i zwiększania społecznej odpowiedzialności firm w globalnym przemyśle odzieżowym. FWF zrzesza różnych interesariuszy branży tekstylno-odzieżowej: firmy, fabryki, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia branżowe i związki zawodowe. Członkowie FWF przyjmują opracowany przez nią Kodeks i poddają się okresowym audytom społecznym weryfikującym jego wdrażanie w łańcuchach produkcji w krajach gdzie nadużycia społeczne są wyjątkowo powszechne (np. Indiach, Bangladeszu, Sri Lance).

Johan Kryge – reprezentuje inicjatywę Danish Fashion Institute, partnera NICE Fashion – pierwszego sektorowego przedsięwzięcia w ramach United Nations Global Compact (UNGC), największej na świecie inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. NICE Fashion obliguje członków UNGC, działających w sektorze tekstylno-odzieżowym, do wdrażania odpowiedzialnych praktyk w swoich łańcuchu dostaw.

Debata jest wydarzeniem towarzyszącym Targom odpowiedzialnej mody WearFair organizowanych w Łodzi w dniach 12-14.10.2012 przez Polską Zieloną Sieć w ramach kampanii „Kupuj odpowiedzialnie ubrania” – pierwszym w Polsce targom w całości dedykowanym modzie spełniającej wysokie standardy społeczne i środowiskowe. Podczas Targów WearFair będzie można kupić odzież dla dzieci i dorosłych wykonaną w sposób ekologiczny i z poszanowaniem praw człowieka. Targom towarzyszyć będą m.in. warsztaty szycia, wymienialnia ubrań, pokaz filmów, kącik eko-malucha i wiele więcej.