maj 21 2012

Odpowiedzialna Energia. Inwestycje energetyczne – od protestu przez dialog do współpracy – Warszawa

Lokalizacja: Polska,

31 maja w Warszawie odbędzie się konferencja „Odpowiedzialna Energia. Inwestycje energetyczne – od protestu przez dialog do współpracy”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem konferencji.

Termin: 31 maja 2012

Miejsce: Pałac Zamoyskich, Pawilon Bankietowy, ul. Foksal 2, Warszawa

„Inwestycje energetyczne – od protestu przez dialog do współpracy” to hasło przewodnie czwartej edycji konferencji z cyklu „Odpowiedzialna Energia” organizowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz PwC Polska, we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz ThinkTank, która odbędzie się 31 maja 2012 roku w Pałacu Zamoyskich w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte patronatem Mikołaja Budzanowskiego, Ministra Skarbu Państwa, a także Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zainicjowana w 2009 roku konferencja to spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń i opinii pomiędzy firmami z branży energetycznej, przedstawicielami administracji i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych zrównoważonym rozwojem.

W tym roku temat przewodni debaty to „Inwestycje energetyczne – od protestu przez dialog do współpracy”. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie pozwoli na sformułowanie wniosków istotnych z punktu widzenia komunikacji społecznej wokół tematu poszukiwań gazu z łupków, a także innych przedsięwzięć energetycznych.

Trzy edycje konferencji potwierdziły duże zainteresowanie tematem zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Tak jak co roku, PGNiG zależy na tym, aby spotkanie dostarczyło uczestnikom wielu inspiracji oraz praktycznej wiedzy.

Do udziału w czwartej edycji tego wydarzenia zaproszono przedstawicieli biznesu – prezesów czołowych firm energetycznych, a także administracji i świata nauki, wśród nich m. in.: Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika, Podsekretarza Stanu Piotra Woźniaka, dr Piotra Stankiewicza, dr Andrzej Kassenberga oraz przedstawicieli władz samorządowych. Prelegenci w trzech panelach dyskusyjnych rozmawiać będą o przyczynach i mechanizmach powstawania konfliktów energetycznych, o korzyściach z realizowanych projektów oraz o możliwościach dialogu i współpracy firm i społeczności lokalnych.

PROGRAM

Godzina Program
9.30-10.00 Rejestracja Uczestników
10.00-10.20 Powitanie:

Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu PGNiG;

Olga Grygier, Prezes PwC Polska

10.20-10.35 Wystąpienie Mikołaja Budzanowskiego, Ministra Skarbu Państwa
10.35-10.50 Wystąpienie prof. Jerzego Buzka
10.50-11.30 Panel dyskusyjny:

Konflikty energetyczne  – przyczyny, mechanizm powstawania, sposoby pracy- prowadzenie Paweł Rabiej, ThinkTank

Panel dyskusyjny z udziałem:

dr Andrzej Kassenberg – Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Magdalena Kostulska – Przedstawicielka UNDP

dr Piotr Stankiewicz  – Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

dr Robert Szwed – Starszy Wykładowca w Katedrze Kultury Medialnej na KUL

11.30-11.50 Przerwa kawowa
11.50-12.00 Wystąpienie Piotra Woźniaka – Podsekretarza Stanu

– Poszukiwania gazu z łupków – polska perspektywa (w trakcie potwierdzania)

12.00-12.10 Wystąpienie Bogusława Sonika – Posła do Parlamentu Europejskiego

– Poszukiwania gazu z łupków – perspektywa europejska

12.10-13.00 Panel dyskusyjny:

Jak z powodzeniem realizować projekty energetyczne z korzyścią dla kraju, społeczności lokalnych i biznesu – prowadzenie Paweł Rabiej, ThinkTank

Panel dyskusyjny z udziałem:

Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu PGE

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy Lotos

Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu PGNiG

Joanna Schmid, Wiceprezes ds. strategii i rozwoju Tauron

Sławomir Sosnowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego (w trakcie potwierdzania) 

Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

13.00-13.15 Wystąpienie prof. Anny Gizy – Poleszczuk – Społeczny wymiar poszukiwań gazu z łupków
13.15-13.50 Panel dyskusyjny:

Dialog i współpraca  – jak pogodzić interesy firm i lokalnych społeczności? –  prowadzenie Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Panel dyskusyjny z udziałem:

Henryk Doering, Wójt Krokowej

Tomasz Leszczyński, Wójt Lubyczy Królewskiej

Karol Mojkowski, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

René Zimmer, Independent Institute for Environmental Issues (UfU)

13.50-14.05 Jak firmy energetyczne realizują idee zrównoważonego rozwoju?

– Irena Pichola, PwC – prezentacja działań sygnatariuszy Deklaracji

14.05-14.20 Podpisanie Deklaracji Zrównoważonego Rozwoju w Branży Energetycznej
14.20-15.00 Lunch
15.00 – 17.00 Warsztaty pn. Podstawy konsultacji, mediacji i dialogu społecznego – praktyczne podejście do procesu dialogu w sytuacji rozbieżnych interesów – wprowadzenie Agata Stafiej-Bartosik, PwC Polska, Kinga Markert, Konsultacje Społeczne

Opis warsztatu:

• Diagnoza – jak rozpoznać czy dialog jest możliwy i co zrobić, jeśli konflikt jest nieunikniony

• Dialog lub konfrontacja – jak określić granice, zasady i cele stron oraz jak postępować, aby konflikt okazał się konstruktywny

• Współpraca lub kohabitacja – jak zadbać o stały przepływ informacji, jak nie powtarzać starych błędów komunikacyjnych, jak mierzyć wspólne sukcesy i co zrobić jeśli wspólnie ponosimy porażki.