wrz 02 2010

Odnawialne źródła energii przyszłością nowoczesnej gospodarki

Lokalizacja: Polska,

6 – 7 września odbędzie się w Warszawie konferencja dotycząca odnawialnych źródeł energii organizowana przez Portal ChrońmyKlimat.pl oraz Most Wanted! Conferences.

Konferencja „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki” zorganizowana jest w odpowiedzi na szybko rozwijający się sektor energii odnawialnej w Polsce oraz zadania postawione przez Unię Europejską. Polska stoi przed koniecznością zwiększenia efektywności wykorzystania energii i zmianą struktur źródeł jej wytwarzania.

Zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne odnawialne źródła energii zdefiniowano jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

Tegoroczna Konferencja Odnawialne Źródła Energii stworzy możliwość spotkania ciekawych osób – uznane autorytety w swoich dziedzinach, wymiany doświadczeń, w ciekawych dyskusjach.

Termin: 6-7 września 2010 r.
Miejsce: Centrum Bankowo-Biurowe Kaskada, Warszawa