mar 10 2011

Nowoczesne trendy w biznesie

Lokalizacja: Polska,

30 marca w Lublinie odbędzie się konferencja „Nowoczesne trendy w biznesie” organizowana przez Koło Naukowe Ekonomistów UMCS oraz Forum Młodych PKPP Lewiatan pod patronatem merytorycznym Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Termin: Środa – 30 marca od godziny 9:00 do 16:00
Miejsce: Wydział Ekonomiczny UMCS, Aula I, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat sposobu budowy pozycji rynkowej oraz kreowania długoterminowego wizerunku przez współczesne firmy? A może jesteś ciekaw w jaki sposób największe polskie firmy budują kulturę CSR? Jeśli tak, to ta konferencja jest dla Ciebie!

Rozważania na konferencji mają przede wszystkim służyć pogłębieniu wiedzy uczestników o CSR – stanowiącym coraz bardziej znaczący element strategii wiodących firm polskich. Celem prezentowanych prelekcji przez  ekspertów jest ukazanie korzyści stosowania społecznie odpowiedzialnego biznesu, analizy szans rynkowych przedsiębiorstwa, wykorzystywania nowoczesnych metod komunikacji z interesariuszami przedsiębiorstwa i ciągłego skracania czasu na realizację strategii przedsiębiorstwa.

Będziesz miał szansę posłuchać praktyków biznesu takich jak: Fundacja Kronenberga przy City Handlowym, TP SA, Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan!

PROGRAM KONFERENCJI

godz. 9:00-9:15- przywitanie uczestników konferencji (koordynator konferencji oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS)
BLOK I
godz. 9:15-10:15- wykład „Współczesne trendy w zarządzaniu- strategia czy może plan operacyjny?”- prelekcja dotycząca skracania czasu budowania strategii przez firmy IT we współczesnej rzeczywistości rynkowej; prelegent- przedstawiciel firmy IBM

godz. 10:15-11:00- prelekcja: „Strategia Błękitnego Oceanu jako metoda planowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa”- analizowanie szans i barier dla mikro i małych przedsiębiorstw, czerpanie wzorów od liderów rynkowych; prelegent- Piotr Chmielewski, Akademia Rozwoju Biznesu

godz. 11:00-11:15-  przerwa kawowa

BLOK II
godz. 11:15-12:00- Dobre Praktyki CSR- przykłady stosowania i analizy dotyczące ich wykorzystywania w polskich przedsiębiorstwach; prelegent- Krzysztof Kaczmar, Fundacja Kronenberga przy City Handlowym

godz. 12:00-13:00-  przerwa obiadowa

godz. 13:00-14:30-  debata „Co powoduje, że polskie firmy włączają CSR w swoją strategię działania?” – wszyscy prelegenci, prowadzenie: Magdalena Andrejczuk- koordynatorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

godz. 14:30-14:45-  przerwa kawowa

godz. 14:45-15:30- Narzędzia CSR w budowaniu relacji z interesariuszami; prelegent- przedstawiciel firmy promującej CSR w Polsce

godz. 15:30-15:40- rozstrzygnięcie konkursu wśród studentów i uczniów

godz. 15:40-16:00- zakończenie konferencji