sie 25 2010

Nestle – Tworzenie Wspólnej Wartości

Lokalizacja: Polska,

Nestlé S.A zaprasza na specjalną konferencję prasową poświęconą Tworzeniu Wspólnej Wartości w dniu 27 kwietnia oraz Globalnemu Forum nt. Tworzenia Wspólnej Wartości w dniu 28 kwietnia w Nowym Jorku.

Wydarzenie, organizowane we współpracy z Biurem Partnerstwa ONZ oraz Przedstawicielstwem Szwajcarii przy ONZ, poświęcone jest 3 kwestiom, wokół których koncentruje się strategia Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé: odżywianie, woda i rozwój obszarów wiejskich.

Nestlé przy okazji Forum ogłasza trzy nowe inicjatywy obejmujące:

 1. szeroki program edukacyjny dla dzieci w wieku szkolnym na całym świecie, poświęcony odżywianiu
 2. nowe projekty w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich w Afryce
 3. nową nagrodę przyznawaną corocznie w celu wspierania i promowania innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów związanych z odżywianiem, wodą oraz rozwojem obszarów wiejskich.

Inicjatywy te są integralną częścią sposobu prowadzenia działalności biznesowej przez Nestlé, czyli tworzenia wspólnej wartości, tak dla udziałowców, jak i dla całego społeczeństwa.

Ponadto w trakcie Forum Peter Brabeck-Letmathe, Prezes Rady Nadzorczej Nestlé oraz Paul Bulcke, Prezes Zarządu Nestlé, będą rozmawiać o tym, jak programy te współgrają z celami Firmy. Przedstawią oni także nową Radę Doradczą ds. Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé-zgromadzenie najlepszych światowych ekspertów w dziedzinie strategii korporacyjnej, wody, odżywiania oraz rozwoju obszarów wiejskich, którzy spotkają się podczas forum.

Termin:  

 • Konferencja prasowa: poniedziałek, 27 kwietnia 2009,14:15 (CET) / 8:15 AM (EST/New York Time)
 • Fora: wtorek, 28 kwietnia, 2009, 15:00 – 24:00 CET/ 9:00 AM – 6:00 PM (EST/New York Time)

   

  – 15:00 -17:00 CET:  Tworzenie Wspólnej Wartości: Czy interesy udziałowców
  i społeczeństwa mogą zostać połączone?
  – 17:00 -18:45 CET: Woda: Rosnący kryzys bezpieczeństwa zasobów wodnych: Konieczne rozwiązania w sferze polityki oraz działań
  – 19:45 -21:15 CET: Rozwój obszarów wiejskich i ochrona żywności: Konieczne rozwiązania w sferze polityki oraz działań
  – 21:45- 23:30 CET: Przełożenie większej produkcji żywności na lepsze odżywianie
  i lepszą jakość diety