lis 08 2012

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu wiedzą – Warszawa

Lokalizacja: Polska,

15 listopada odbędzie się konferencja poświęcona zarządzaniu wiedzą (Knowledge Management) jako połączeniu dwóch dziedzin: technik informacyjnych oraz zarządzania kapitałem intelektualnym. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym konferencji.

Podczas konferencji przewidziane są następujące wystąpienia:

  • Zarządzanie wiedzą – uwarunkowania, koncepcje, konsekwencje praktyczne, Mariusz Sumiński, Ekspert Niezależny, Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego
  • Jeżeli gadżety IT nie są kluczem do sukcesu w ZW, to co nim jest?, Dr Ryszard Michalczyk, Kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Talentami w Zespołach” na Collegium Civitas, Dyrektor Grupy CIECH ds. ZZL
  • Systemy wspierające zarządzanie wiedzą i społecznością w organizacji – case study z wdrożenia narzędzia w obszarze Business Intelligence w dużej korporacji, BSSG
  • Zarządzanie wiedzą w organizacji, Marek Nowowiejski, Image
  • Utwory pracownicze i ich ochrona oraz zasady rozporządzania prawami do utworów pracowniczych w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Filomena Racz, Kancelaria Radcy Prawnego
  • Zarządzanie wiedzą jako narzędzie wspomagające rozwój kapitału intelektualnego w organizacji typu think-thank, Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Narzędzia mamy. Zawartość (content) też. Zaplanujmy ich połączenie, Marian J. Kostecki, MasterPlan

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2012 r. w Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., w Warszawie.