kwi 30 2018

Nabór zgłoszeń do plebiscytu As Odpowiedzialnego Biznesu 2018

Lokalizacja: Polska,

Do końca kwietnia trwa plebiscyt pn. „As Odpowiedzialnego Biznesu 2018”. Mogą wziąć w nim udział firmy działające w Wielkopolsce, którym nie obce są działania wpisujące się w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). 

Celem Plebiscytu jest wyłonienie i promocja społecznie odpowiedzialnych praktyk stosowanych przez wielkopolskie przedsiębiorstwa.

Do udziału w Plebiscycie zaproszone są zarówno duże firmy, jak i te mniejsze, działające wyłącznie lokalnie. Wyróżnienia będą przyznawane w kategoriach:

  • Uczciwe praktyki rynkowe,
  • Stosunki pracy,
  • Ochrona środowiska naturalnego,
  • Zaangażowanie społeczne.

Wyboru zwycięskich inicjatyw dokona kapituła złożona z przedstawicieli wszystkich trzech sektorów, w tym autorytetów w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przyznana zostanie także nagroda internautów w głosowaniu na portalu społecznościowym (www.facebook.com/centrumpisop).

Nagrodami w Plebiscycie jest szeroka promocja wyróżnionych inicjatyw w prasie, radiu i telewizji, a także na portalu asbiznesu.pl.  Nagrody wręczane będą podczas uroczystej Gali organizowanej na początku czerwca w Poznaniu.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia 2018 r. pod adresem mailowym asbiznesu@pisop.org.pl. Szczegółowych informacji udziela Mateusz Gzyl pod nr telefonu 65 520 78 86 lub e-mailem mateusz.gzyl@pisop.org.pl.

Organizatorem Plebiscytu jest Stowarzyszenie Centrum PISOP wraz z partnerami: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Wielkopolską Izbą Przemysłowo – Handlową, GS1 oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Szczegóły dotyczące konkursu (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www.asbiznesu.pl.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.