sie 25 2008

Nabór organizacji pozarządowych zainteresowanych budowaniem partnerstw z sektorem biznesu w ramach inicjatywy „CSR dla Górnego Śląska”

Lokalizacja: Polska,

Z przyjemnością informujemy, że – w związku z okresem urlopowym oraz w odpowiedzi na Państwa prośby – przedłużamy nabór organizacji pozarządowych zainteresowanych budowaniem partnerstw z sektorem biznesu w ramach inicjatywy „CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami”. Już dzisiaj zapraszamy organizacje do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej i włączenia się w akcję promocji CSR i współpracy międzysektorowej.

Inicjatywa współfinansowana jest przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundację im. Friedricha Eberta. Partnerzy merytoryczni inicjatywy: Regionalne Centrum Biznesu, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat medialny objęły: Europerspektywy, ngo.pl, TVP Katowice, Radio Katowice i Radio Opole.

Szczegółowy opis inicjatywy 2008/2009 znajduje się znajduje się na stronie internetowej: www.haus.pl oraz na www.csr-haus.pl.

Przyłączając się do naszej inicjatywy organizacja ma szansę nie tylko pozyskać partnera, ale także stać się w regionie jednym z propagatorów idei CSR, która to coraz dynamiczniej i odważniej podbija Europę i Polskę.

Wierzymy, że nasze przedsięwzięcie trafi do szerokiego grona odbiorców i na stałe wpisze się w świadomość społeczną regionu, a biorące w nim udział organizacje przyczynią się tym samym do osiągnięcia ważnego społecznie celu, jakim jest promowanie idei CSR oraz współpracy międzysektorowej.

Organizacjom zakwalifikowanym do udziału w projekcie oferujemy (bezpłatnie):

 • możliwość pozyskania partnera biznesowego,
 • pomoc doradców ds. CSR i współpracy międzysektorowej wyszkolonych w ramach „Śląskiej Akademii CSR i współpracy międzysektorowej”, podczas wyboru firmy i zawiązywania partnerstwa (doradztwo, konsultacje, negocjacje etc.),
 • udział w mini-projektach (np. warsztatach) poruszających tematykę CSR i współpracy międzysektorowej, wpierających zawiązywanie międzysektorowych partnerstw (projekty te są autorskimi projektami doradców ds. CSR i WM stąd bliższe informacje o nich będą dostępne pod koniec października),
 • opiekę merytoryczną i nadzór menedżerek DWPN nad powstawaniem partnerstw,
 • zaprezentowanie rezultatów działalności organizacji w kontakcie współpracy międzysektorowej na Forum Dobrych Praktyk (www.csr-haus.pl), do którego zaprosimy najlepszych propagatorów idei CSR w regionie,
 • udział w polsko-niemieckiej konferencji regionalnej CSRegion nt. CSR, współpracy międzysektorowej (biznes, NGOs i administracja) i zarządzania regionalnego (listopad 2008).

Ze strony organizacji oczekujemy:

 • wypełnienia ankiety, w której zostaną przedstawione propozycje 3 projektów, które organizacja chciałaby zrealizować przy okazji współpracy międzysektorowej lub 3 form współpracy z sektorem biznesu (np. wolontariat pracowniczy, wsparcie rzeczowe etc.),
 • dołożenia wszelkich starań do utworzenia międzysektorowego partnerstwa; w tym skorzystania z pomocy doradców ds. CSR i współpracy międzysektorowej oraz udziału w mini-projektach,
 • zawiązania partnerstwa z wybraną przez organizację firmą biorącą udział w projekcie lub inną pozyskaną przez organizację i doradców ds. CSR i WM w toku trwania projektu (podpisanie umowy o współpracy powinno nastąpić do dnia 31 stycznia 2009 roku),
 • propagowania idei CSR i współpracy międzysektorowej w swoich przyszłych działaniach, po zakończeniu ww. inicjatywy,
 • umieszczenia baneru popierającego inicjatywę (www.csr-haus.pl) na stronie internetowej organizacji (jeśli takową posiada).

Uwaga: Organizatorzy nie gwarantują, że organizacja biorącą udział w projekcie pozyska partnera biznesowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie organizacje do wypełnienia ankiety (do pobrania na stronie www.csr-haus.pl i obok) będącej zarazem formularzem zgłoszenia i odesłanie jej do dn. 15 września br.

Ilość organizacji jest ograniczona. Listę NGOs przyjętych do projektu ogłosimy do dnia 26 września br.