wrz 06 2022

NABÓR: „Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

Lokalizacja: On-line,

Już po raz szesnasty Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte organizują konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Celem jest wyłonienie najlepiej sporządzonych sprawozdań z zakresu odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz raportów zintegrowanych za rok 2021. Nabór zgłoszeń trwa do 6 września 2022 r.

Dla kogo jest konkurs?

Udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” mogą wziąć firmy, organizacje i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty ESG, CSR, wpływu lub raporty zintegrowane za rok 2021. Publikacje można zgłaszać do 6 września poprzez formularz na stronie www.raportyzr.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jak wziąć udział?

Aby zgłosić raport w konkursie, należy:

  • upewnić się, że spełnia on wymogi regulaminu »
  • wejść na stronę Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju i wypełnić formularz »
  • odebrać potwierdzenie zgłoszenia raportu w Konkursie od organizatorów.

Sprawdź KRYTERIA OCENY: http://raportyzr.pl/kryteria-oceny/

Harmonogram konkursu

  • 13 lipca – rozpoczęcie naboru zgłoszeń
  • 6 września – zakończenie naboru zgłoszeń
  • wrzesień-październik – obrady jury
  • 15 września – rozpoczęcie głosowania internautów
  • listopad – Gala Konkursu – ogłoszenie wyników

Więcej informacji: WWW.RAPORTYZR.PL

Organizatorzy konkursu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacja pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo.

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

W tym celu wspieramy firmy w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi, budujemy koalicje firm wokół rozwiązywania problemów społecznych, tworzymy społeczność firm zaangażowanych społecznie, tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami, administracją publiczną, przedstawicielami/kami środowisk akademickich i organizacjami społecznymi. Aktywnie poszukujemy rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności dla firm działających w Polsce, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości.

Deloitte jest wiodącą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Od ponad 25 lat w Polsce, oferuje klientom najwyższej jakości usługi, łącząc wiedzę i zasoby globalnej firmy, obejmujące ponad 210 000 pracowników w 150 krajach, z cennym doświadczeniem specjalistów działających na lokalnych rynkach.

W Polsce i w regionie Europy Środkowej usługi z zakresu zrównoważonego rozwoju świadczy kilkudziesięcioosobowy zespół Sustainability Consulting Central Europe Deloitte. Doświadczeni eksperci Deloitte koncentrują swoje działania na transformacji firm i organizacji sektora publicznego tak, by stawiły czoła wyzwaniom społeczno-ekonomicznym. Wspierają klientów w świadomym budowaniu wartości organizacji poprzez proaktywne zarządzanie jej wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Doradzają im przy opracowaniu raportów zintegrowanych i niefinansowych według najlepszych światowych standardów GRI i IIRC. Pomagają również minimalizować negatywny wpływ ryzyk biznesowych i reputacyjnych. Podejście konsultantów Sustainability Consulting Central Europe jest spójne z globalną wizją Deloitte, która skupia się wokół hasła „Making an Impact that matters”.