sty 10 2017

Nabór działań CSR do 15. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Lokalizacja: Polska,

Do 10 stycznia 2017 roku, przez formularz dostępny na stronie RAPORT2016.ODPOWIEDZIALNYBIZNES.PL , przedstawiciele firm mogą zgłaszać praktyki i inicjatywy CSR (realizowane w 2016 roku) do dorocznego Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Jak co roku na początku grudnia Forum Odpowiedzialnego Biznesu uruchamia formularz do rejestracji praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności / zrównoważonego rozwoju. Firmy bezpłatnie mogą zgłaszać działania wdrażane w 2016 roku. W oparciu o nie powstaje największy w Polsce (w ubiegłej edycji ponad 800 dobrych praktyk) przegląd biznesu społecznie odpowiedzialnego – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów, a realizowane w 2016 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i realizowano również w 2016 roku.

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz: raport2016.odpowiedzialnybiznes.pl do 10 stycznia 2017 roku.