lut 18 2024

Zakończenie naboru do Stena Circular Economy Award

Lokalizacja: On-line,

Partner merytoryczny - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Umiejętność prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego staje się niezbędna. Zgodnie z badaniem na zlecenie Stena Recycling, ponad połowa ankietowanych jest gotowa dostosować swoje nawyki w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat. 

Wiele firm aktywnie wdraża rozwiązania oparte na filarach gospodarki obiegu zamkniętego oraz modele biznesowe oparte na zasadach cyrkularnych. Takie właśnie, innowacyjne działania czy pomysły na wdrożenie lub promocje idei gospodarki obiegu zamkniętego nagradzane są w konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Jego celem jest inspiracja przedsiębiorstw w Polsce do wyboru strategii związanych z modelem GOZ, które skutecznie zmniejszą ilość odpadów, ułatwią odzyskiwanie zasobów, ich wielokrotne wykorzystanie oraz zastosowanie w produkcji materiałów pochodzących z recyklingu. Siódma edycja konkursu właśnie wystartowała.

Surowce, na których opiera się nasza cywilizacja – jak ropa naftowa, węgiel, gaz, uran czy złoto – są nieodnawialne. Aby zapobiec ich wyczerpaniu na skalę globalną, konieczne jest odejście od modelu linearnego, czyli schematu „wyprodukuj, użyj, wyrzuć”. Zmiana tego modelu biznesowego stanowi kluczowy krok dla firm, które nie tylko chcą zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, lecz także muszą szybko dostosować się do nowych uregulowań prawnych.

– Wprowadzenie rozwiązań opartych na gospodarce obiegu zamkniętego wiąże się nieodłącznie z poprawą wizerunku firmy. W dobie wzrastającej świadomości ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu, firmy skupiające się na zrównoważonym rozwoju zyskują pozytywne opinie zarówno wśród konsumentów, jak i partnerów biznesowych. Przejście na model cyrkularny pomaga w budowaniu marki lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, co z kolei może wpłynąć na lojalność klientów oraz zdobycie nowych – mówi Aleksandra Surdykowska, Manager ds. PR i Marketingu Stena Recycling.

Coraz więcej konsumentów pragnie odejścia od modelu linearnego gospodarki. Chcą oni, aby koniec życia produktu był początkiem nowego produktu lub usługi. Z wyników najnowszego badania Circular Voice, zrealizowanego na zlecenie Stena Recycling w maju 2023 roku i obejmującego 5 064 respondentów w wieku od 18 do 65 lat z Polski, Norwegii, Szwecji, Danii oraz Finlandii, wynika, że 77% badanych uważa za istotne posiadanie szerokiego wyboru zrównoważonych produktów, przyjaznych klimatowi i naszej planecie. Konsumenci w Polsce jasno wyrażają chęć zakupu towarów przyczyniających się do zwiększenia stopnia cyrkularności na świecie – aż 72% respondentów uważa to za istotne.

– Stena Recycling w 2017 roku wprowadziła pierwszy w Polsce konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego, nagradzający firmy za promowanie i wdrażanie działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego i umożliwiający wzajemne inspirowanie się, co ma istotne znaczenie dla upowszechniania samej idei oraz korzyści biznesowych. Konkurs ten mobilizuje firmy oraz studentów do stosowania najlepszych praktyk w obszarze GOZ. W ten sposób tworzymy platformę do wymiany doświadczeń i edukacji – mówi Aleksandra Surdykowska.

Poprzez inicjatywę Stena Circular Economy Award, firma wspiera transformację gospodarki z modelu linearnego na cyrkularny, tworząc platformę dla wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi sektorami biznesu w Polsce oraz udowadnia, że ideę cyrkularną mogą wdrażać zarówno duże, międzynarodowe koncerny, średnie i małe przedsiębiorstwa, jak i start-upy.

Źródło: inf. pras.