paź 07 2009

Na szlaku do zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości

Lokalizacja: Polska,

Ministerstwo Środowiska zaprasza na międzynarodową konferencję nt. edukacji dla zrównoważonego rozwoju „Na szlaku do zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości”.

Konferencja przeznaczona jest dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją w zakresie różnych aspektów zrównoważonego rozwoju i ma posłużyć wypracowaniu rekomendacji do dalszego działania w zakresie wdrażania edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Na konferencji organizatorzy wspólnie z uczestnikami:

  • podsumują sytuację w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce
    na półmetku Dekady ONZ,
  • wymienią doświadczenia i przykłady dobrych praktyk,
  • zbudują platformę współpracy i wymiany informacji w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju,
  • wypracują rekomendacje do dalszego działania w zakresie rozwoju i wdrażania edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Termin: 11/12.10.2009

Miejsce: Centrum Szkolenia Gazownictwa Spółki BUD-GAZ
ul. Kasprzaka 25, Warszawa