wrz 05 2012

Mija termin zgłoszeń do konkursu Raporty Społeczne 2012

Lokalizacja: Polska,

25 października mija termin zgłoszeń do 6. edycji konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PwC.

Raportowanie społeczne to jeden ze sposobów kontaktu z interesariuszami firmy (konsumentami, pracownikami, dostawcami, akcjonariuszami) i pomocne narzędzie w jej zarządzaniu. Celem konkursu, organizowanego cyklicznie od 2007 roku jest promocja idei raportowania społecznego jako narzędzia równie ważnego jak raporty finansowe.

Nadesłane raporty zostaną ocenione przez niezależne jury, które składa się ze specjalistów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych i CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Nagrody za najlepiej sporządzone raporty zostaną przyznane w kategoriach: nagroda główna, nagroda Ministerstwa Gospodarki, debiut, nagroda internautów oraz w nowej kategorii: nagroda dziennikarzy.

Do konkursu mogą zgłosić się wszystkie organizacje z siedzibą w Polsce posiadające raporty wydane w języku polskim i odnoszące się do działalności na terenie Polski, obejmujące sprawozdanie za rok 2011. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa od 6 września do 25 października 2012 roku. Raporty należy przesyłać poprzez aplikację online umieszczoną na stronie www.raportyspoleczne.pl.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 5 grudnia podczas konferencji podsumowującej konkurs.

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Gospodarki, Federacja Konsumentów, Global Compact Poland, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Patroni medialni: Brief, Dziennik Gazeta Prawna, Ekologia i Rynek, Euractiv.pl, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, Proto.pl, TOK FM.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu oraz biblioteka raportów zgłoszonych do konkursu od 2007 roku – dostępne są na stronie: www.raportyspoleczne.pl i www.facebook.com/RaportySpoleczne.