mar 07 2011

Mija termin zgłoszeń do konkursu Kampania Społeczna Roku 2010 i Young Talents Committed

Lokalizacja: Polska,

18 kwietnia mija termin przesyłania zgłoszeń do konkursu Kampania Społeczna Roku 2010 i do konkursu Young Talents Committed, których patronem medialnym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

1 marca ruszyła trzecia już edycja konkursu Kampania Społeczna Roku, w którym przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia za najbardziej skuteczne i interesujące kampanie realizowane w Polsce w roku 2010. Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk w marketingu społecznym. Liczą się zarówno działania reklamowe jak i PR. Patronem medialnym konkursu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W Konkursie oceniane jest podejście do poruszanej problematyki, według następujących kryteriów: strategia, autentyczność społecznego przedmiotu kampanii, oryginalność i celowość wykorzystania kanałów komunikacji, wykorzystanie narzędzi komunikacji, ogólna kreatywność kampanii, ocena argumentacji reklamowej, działania PR, efektywność, oraz forma i walory produkcyjne.

Kampaniami społecznymi można określić te działania komunikacyjne, które promują postawy prospołeczne zawierające się w obszarach zawartych w ustawie o Pożytku Publicznym i wolontariacie, realizowane przez organizacje społeczne, agendy rządowe, firmy, media, a także środowiska studenckie i polityczne.

Kategorie Konkursowe:

 • Inicjatywy obywatelskie (organizacji pozarządowych, osób prywatnych i studentów)
 • Kampanie instytucji branżowych
 • Kampanie instytucji publicznych i agend rządowych
 • Inicjatywy polityczne
 • Inicjatywy lokalne
 • Inicjatywy 1%
 • Kampanie i akcje firm komercyjnych i fundacji firm
 • Marketing zaangażowany społecznie (CRM)

YOUNG TALENTS COMMITTED

W ramach Konkursu Kampania Społeczna Roku organizatorzy proponują otwarty konkurs Young  Talents Committed – dla wszystkich kreatywnych młodych ludzi zaangażowanych społecznie.

YTC skierowany jest do tych, którzy czują, że reklama to nie tylko narzędzie zwiększające konsumpcję, ale również środek do zmiany świata na lepszy. Organizatorzy zapraszają zarówno twórców profesjonalnych, jak i amatorów, osoby indywidualne, firmy i instytucje do przedstawiania swoich pomysłów kreatywnych na społeczny spot filmowy i plakat pt. „Drugie życie produktu”.

Drugie życie produktu” to inne spojrzenie na produkt – proces tworzenia, proces produkcji, fair trade, recycling, ponowne przetworzenie. Celem reklamy ma być przekonanie odbiorców do świadomych i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich.

 • Film (30 sekund) lub plakat A4 (w formacie JPG lub PDF)
 • Krótki opis insightu (2-3 zdania, z czego wynika pomysł i jakiego problemu dotyczy) oraz opis idei kreatywnej (2-3 zdania)
 • Technika dowolna – zarówno filmu, jak i plakatu
 • Grupa docelowa, do której ma być skierowana reklama – młodzi ludzie w wieku 16-35 używający internetu.

Inspiracją mogą stać się reklamy zamieszczone na stronie oraz znajdujące się na portalu prezentacje specjalistów z dziedziny reklamy i projektowania graficznego.

Nagrody:  Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody! Więcej informacji na stronie konkursu. Najciekawsze i najbardziej kreatywne prace zostaną zaprezentowane podczas Gali Konkursu na Kampanię Społeczną Roku – na początku czerwca br.