kwi 07 2011

Mija termin przesyłania zgłoszeń do konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”

Lokalizacja: Polska,

Do 18 kwietnia firmy, które z sukcesem łączą działalność biznesową z zasadami zrównoważonego rozwoju, mogą zgłaszać się do konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”. Organizatorami konkursu są miesięcznik Forbes oraz firma doradcza PwC, portal odpowiedzialnybiznes.pl jest patronem medialnym konkursu.

Liderami Zrównoważonego Rozwoju mogą zostać przedsiębiorstwa działające w Polsce, którym udało się wdrożyć działania, stworzyć produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a z drugiej – przyczyniają się do sukcesu biznesowego. Wiele polskich firm od dawna w swojej praktyce biznesowej  integruje aspekty ekologiczne i społeczne – teraz wystarczy jedynie zgłosić wybrane działania!

Najlepsze z praktyk na polskim rynku wyłoni Kapituła ekspertów do spraw zrównoważonego rozwoju, w której zasiada m.in. Mirella Panek-Owsiańska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Działania firm będą oceniane w wybranych obszarach (np. sprzedaż, produkcja, logistyka, zakupy) pod względem ich wpływu społecznego lub środowiskowego oraz jednoczesnych korzyści biznesowych (np. finansowych, operacyjnych, wizerunkowych).

Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Warunkiem jest zgłoszenie projektu biznesowego – na formularzu dostępnym na stronie internetowej konkursu – do 18 kwietnia 2011 roku.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione w raporcie „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”, który ukaże się w lipcowym numerze Forbesa. Zostaną w nim opisane największe wyzwania i szanse biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem – w podziale na wybrane branże oraz obszary działalności przedsiębiorstw. Na podstawie wszystkich przesłanych praktyk powstanie Barometr Zrównoważonego Rozwoju umożliwiający porównanie i zilustrowanie zrównoważonych praktyk w polskim biznesie.