lut 15 2018

Mierzenie wpływu społecznego – drogą do zysków i rozwoju

Lokalizacja: Polska,

Nowa Konfederacja wspólnie z Orange Polska, partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizuje 15 lutego w Domu Braci Jabłkowskich w Warszawie, seminarium dotyczące wpływu społecznego. Podczas spotkania Jakub Głowacki z Nowej Konfederacji przedstawi swój raport pt. „Kilka słów o społecznym oddziaływaniu”, a Jakub Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” opowie o współpracy z Orange Polska w zakresie mierzenia wpływu. 

Każda działająca organizacja generuje wpływ na otoczenie i tym samym oddziałuje na społeczeństwo. Najczęściej o wpływie lub oddziaływaniu społecznym (social impact) mówi się w kontekście organizacji non-profit. Jednak społeczne efekty działalności dotyczą również przedsiębiorstw komercyjnych. Mierzenie wpływu społecznego może być także szansą na zdobycie różnego rodzaju korzyści (także finansowych) dla przedsiębiorstw, organizacji i instytucji dbających o społeczną odpowiedzialność.

Celem seminarium jest  budowa koalicji na rzecz społecznie odpowiedzialnych działań w biznesie, NGO, administracji. Jest ono również okazją do rozmowy z ekspertami z tej dziedziny,  networkingu i zacieśnienia sieci kontaktów.

Program spotkania:

10:00-10:20 Prezentacja raportu „Kilka słów o społecznym oddziaływaniu” – Jakub Głowacki, Nowa Konfederacja
10:20-10:40 Mierzenie wpływu Orange Polska – Jakub Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
10:40-10:50 Pytania z sali

10:50-10:55 Przerwa

10:55-11:35 Dyskusja moderowana pt. „Korzyści z mierzenia wpływu społecznego”.
11:35-12:00 Poczęstunek, rozmowy w kuluarach