lip 28 2010

MEDIA – BIZNES – ETYKA: Rola środków przekazu w upowszechnianiu etycznych standardów biznesu

Lokalizacja: Polska,

W dniu 8 grudnia na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie odbędzie się konferencja ” MEDIA – BIZNES – ETYKA: Rola środków przekazu w upowszechnianiu etycznych standardów biznesu”.

Termin: 8 grudnia 2010
Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59 03-130 Warszawa

Nikogo nie trzeba przekonywać, że współczesne środki masowego przekazu mają ogromne możliwości edukacyjne. Ich powszechna dostępność i – mimo wszystko – wiarygodność, powoduje, że są opiniotwórcze, kształtują poglądy, postawy i zachowania.

Konferencja będzie spotkaniem ludzi mediów, biznesu i nauki. Dziennikarzy, wydawców i menedżerów mediów z naukowcami i przedstawicielami polskiego biznesu, tego dużego, ale także tego ulokowanego w małych i średnich firmach.

Główne tematy dyskusji:

  • Jaka jest rola mediów w kształtowaniu postaw sprzyjających etycznym zachowaniom w biznesie
  • Jakie są ich rzeczywiste możliwości w tym zakresie
  • Jak zainspirować wydawców, redakcje i dziennikarzy do podejmowania tematyki etycznego biznesu