cze 12 2014

Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych „TRZECI SEKTOR DLA POLSKI”

Lokalizacja: Polska,

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki mazowieckich organizacji pozarządowych na Regionalny FIP, który tym razem poświęcony jest w całości tworzeniu Strategii Rozwoju Sektora Obywatelskiego.  Organizatorami Mazowieckiego Forum jest Stowarzyszenie BORIS i Federacja MAZOWIA we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów.

W tym roku mija ważna, 25 rocznica ustrojowych przemian naszego państwa. To jednak nie tylko wybory i pierwszy niekomunistyczny rząd w tej części Europy – to również ożywienie szerokiego ruchu działań społecznych, symbolicznie i praktycznie zapoczątkowanego ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 r. Przez kolejne lata aktywność obywatelska, zmierzająca do odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego, napotykała zarówno bariery, jak i wielkie momenty rozwoju. Osiągnięć tego dwudziestopięciolecia nie można deprecjonować i zanegować.

Dowiedz się więcej na stronie organizatora