mar 20 2020

Lead 2030 – konkurs dla młodych innowatorów i start-upów

Lokalizacja: Świat,

Lead 2030 to inicjatywa fundacji One Young World wspierająca realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez angażowanie przedsiębiorstw z całego świata. Uczestniczące firmy zwykle skupiają się na konkretnym celu i opracowują związane z nim wyzwanie, które jednocześnie wpisuje się w ich strategię.  Grupa Asahi, której częścią jest Kompania Piwowarska przygotowała wyzwanie w ramach 13. Celu Zrównoważonego Rozwoju – działanie w dziedzinie klimatu – skupiającego się na jednej grupie kluczowych interesariuszy firmy – rolnikach. 

Zmiany klimatyczne wpływają obecnie na cały świat, a rolnicy są jedną z najbardziej narażonych grup. Stanowią oni kamień węgielny każdego łańcucha dostaw w segmencie żywności, co obejmuje chmiel i słód w naszych piwach. Musimy pilnie zintensyfikować nasze wysiłki, aby wspomóc ich w radzeniu sobie z aktualnie zachodzącymi zmianami i umożliwić przystosowanie się do przyszłych warunków klimatycznych. Asahi współpracuje z rolnikami, aby pomóc im znaleźć rozwiązania dla problemów związanych ze zmianami klimatycznymi. Obejmuje to Campus Peroni we Włoszech, czyli centrum doskonałości promujące i rozpowszechniające innowacje i zrównoważony rozwój w zakresie rolnictwa, inicjatywę Water for Hops autorstwa Plzensky Prazdroj i wiele innych lokalnych projektów i programów. Dołączenie do Lead 2030 daje nam więc kolejną okazję do wsparcia naszych kluczowych partnerów.

Jak wziąć udział w inicjatywie Lead2030?

Zgłoszenia można nadsyłać do 20 marca 2020 r. na stronie LEAD 2030. Zwycięzcy zostaną wybrani przed upływem 15 maja 2020 r. Zwycięskie rozwiązanie otrzyma grant w wysokości 50 000 dolarów oraz opiekę naszych wewnętrznych ekspertów w celu przyśpieszenia realizacji projektu.

Kto może wziąć udział w wyzwaniu Lead2030?

Inicjatywa skierowana jest do młodych innowatorów i start-upów, które opracują rozwiązanie zapewniające zrównoważony rozwój rolnictwa i umożliwiające farmerom przystosowanie się do zmian klimatycznych.