sie 29 2007

Lasy dla lepszego życia

Lokalizacja: Polska,

organizatorzy warszawskiego szczytu ministrów serdecznie zapraszają na konferencję prasową, poświęconą tematyce debaty politycznej o lasach pt.: Lasy Nieodłącznym Elementem Zrównoważonego Rozwoju – klimat, woda, energia w dokumentach V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie

Konferencja z udziałem ministra środowiska RP, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Królestwa Norwegii oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej (UN ECE) odbędzie się 3 września 2007 r., o godzinie 10.30 w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (Stary BUW) ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Lasy jako nierozerwalny element środowiska odgrywają fundamentalną rolę w zachowaniu życia na Ziemi. Uznanie roli lasów w kształtowaniu jakości życia współczesnego społeczeństwa oraz ich wpływu na warunki życia przyszłych pokoleń powinno znaleźć odzwierciedlenie w dyskusjach i decyzjach politycznych. Polska, jako gospodarz V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie, która odbędzie się 5-7 listopada 2007 r. w Warszawie, przewodniczy negocjacjom treści zobowiązań ministerialnych. Trwające obrady ekspertów (3-4 września br.) stanowią ostatni, a zarazem kluczowy etap negocjacji dokumentów, które mają podkreślić rolę lasów w zrównoważonym rozwoju, łagodzeniu skutków zmian klimatycznych oraz dostarczaniu energii odnawialnej i gospodarce zasobami wodnymi.

Negocjacjom dokumentów towarzyszy analiza informacji o zdrowotnym stanie lasów w Europie, ich powierzchni, udziale sektora leśnego w kreowaniu miejsc pracy a także istotnego ze względu na ocieplenie klimatu, udziału lasów w wiązaniu węgla. Prezentacja wstępnych wyników raportu na ten temat wspiera proces poszukiwania rozwiązań politycznych, które mają zapewnić pozytywne oddziaływanie lasów na życie człowieka oraz przyszłość naszej planety.

V Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie odbędzie się 5-7 listopada 2007 r. w Warszawie z udziałem przedstawicieli 46 krajów z Europy, reprezentantów Komisji Europejskiej oraz delegatów z najważniejszych organizacji w międzynarodowej polityce leśnej.