wrz 20 2018

Laboratorium 17 Celów: Rozwój gospodarczy dla wszystkich

Partner merytoryczny - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Laboratorium 17 Celów: Rozwój gospodarczy dla wszystkich” poświęcone jest inkluzywnemu wzrostowi gospodarczemu. Podczas spotkania odbędą się 3 równoległe sesje warsztatowe poświęcone następującym zagadnieniom: podnoszenie poziomu wiedzy finansowej w różnych grupach społecznych; wzmacnianie pozycji kobiet w przedsiębiorstwach i wspieranie dostawców w odpowiedzialnym rozwoju poprzez wdrażanie strategii zrównoważonego łańcucha dostaw. Gospodarzem wydarzenia jest Santander Bank Polska, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu.