cze 21 2010

Kurs „Dynamika Zrównoważonego Rozwoju”

Lokalizacja: Polska,

W dniach 19 września – 2 października 2010 w Karpaczu odbędzie się bezpłatny kurs „Dynamika Zrównoważonego Rozwoju” organizowany przez Centrum Rozwiązań Systemowych.

Kurs „Dynamika Zrównoważonego Rozwoju” jest przeznaczony dla przedstawicieli sektora pozarządowego, biznesu, administracji oraz naukowców, doktorantów i studentów.

Dynamika systemów, modelowanie partycypacyjne, mapy koncepcyjne, scenariusze – to tylko niektóre z metod umożliwiających skuteczne rozwiązywanie złożonych problemów, które przekażą uczestnikom wybitni specjaliści w tych dziedzinach, m. in. Piotr Magnuszewski (Centrum Rozwiązań Systemowych, Institute of Applied Systems Analysis, Austria), Jan Sendzimir (Institute of Applied Systems Analysis, Austria), Tharsi Tailieu (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia). Dziedziny, w których te narzędzia I koncepcja znajdują zastosowanie to m. in. zarządzanie organizacjami, zasobami naturalnymi, projektowanie strategii i skuteczne wdrażanie działań z zakresu CSR, udziału społecznego, rozwiązywania konfliktów i zapobiegania im.

Dwa tygodnie zajęć warsztatowych i gier symulacyjnych w Karpaczu stanowić będą również laboratorium komunikacji społecznej – dlaczego tak ważny jest dialog i współpraca? Jak go skutecznie inicjować i wspierać? Jakie strategie współdziałania mogą być najbardziej skuteczne? Program kursu zawiera m.in. przedstawione w praktycznej formie wyniki badań Elinor Ostrom, laureatki ekonomicznego Nobla z ekonomii w zakresie współpracy i zarządzania wspólnymi dobrami.