lis 07 2007

„Kupuj Odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat”

Lokalizacja: Polska,

Polska Zielona Sieć we współpracy z Grupą eFTe mają zaszczyt zaprosić Państwa na cykl spotkań konferencyjno-warsztatowych: „Kupuj Odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat”

Ruch na temat kształtowania zrównoważonych (etycznych, odpowiedzialnych) wzorców konsumpcji w Polsce jest jak dotąd w fazie narodzin, podczas gdy w wielu innych krajach Unii Europejskiej, odgrywa on bardzo ważną rolę w kształtowaniu postaw pro-środowiskowych wśród społeczeństwa. Działania edukacyjne w zakresie zrównoważonej konsumpcji leżą bowiem na pograniczu zainteresowań dwóch środowisk. Z jednej strony, ekologiczne organizacje pozarządowe prowadzą działania z zakresu edukacji ekologicznej, z drugiej zaś, pozarządowe organizacje konsumenckie – z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów. Brak integracji tych środowisk powoduje, że stan wiedzy społeczeństwa w zakresie zasad zrównoważonej konsumpcji jest w dalszym ciągu minimalny. Cykl spotkań, na które Państwa zapraszamy ma za zadanie przełamać tę barierę.

15 LISTOPADA 2007 r. (czwartek)

Warsztaty

16.00 Odpowiedzialny biznes
17.00 Alternatywy dla konsumpcjonizmu
18.00 Etyczne ubrania
19.00 Sprawiedliwy handel
21.00 Koncert AliceTea

w trakcie pokazy filmów
Brand New World
Akcja dla Globalnego Południa
We shope, who pays
ACE Bank

wystawy fotografii
To jest pycha – 7 uczynków konsumenckich
Życie w Ghanie
Modnie i etycznie

Gdzie: Warszawa, Chłodna 25

Kiedy: 16.00

16 LISTOPADA 2007 r. (piątek)

Konferencja
12.00 Wprowadzenie
12.30 Solidarna konsumpcja
14.15 Ekologiczna konsumpcja
16.15 Odpowiedzialny biznes

Gdzie: Warszawa, Collegium Civitas, PKiN, XII p.

Kiedy: 12.00-18.00

Podczas wszystkich wydarzeń zorganizowane zostaną stoiska informacyjne dla organizacji realizujących projekty z zakresu zrównoważonej konsumpcji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przedstawienia swojej działalności.