cze 23 2008

Kraków. Seminarium „Społeczna odpowiedzialność i społeczne zaangażowanie biznesu – korzyści i wyzwania”.

Lokalizacja: Polska,

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Fortis Bank i Likus–Hotele i Restauracje zapraszają na udział w seminarium pt. „Społeczna odpowiedzialność i społeczne zaangażowanie biznesu – korzyści i wyzwania”, które odbędzie się dnia 26 października 2007 w Krakowie, Hotel Stary, ul. Szczepańska 5, o godzinie 10.30.

Celem Seminarium jest:
przybliżenie uczestnikom koncepcji społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania firm poprzez pokazanie najciekawszych, praktycznych przykładów z kraju i zagranicy, wspólna dyskusja uczestników i zaproszonych gości dotycząca korzyści i wyzwań związanych z wdrażaniem społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

Seminarium ma zapoczątkować cykl szkoleń połączonych z warsztatami dla przedstawicieli firm zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań ze sfery społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania biznesu.

Seminarium poprowadzi Janusz Majcherek.

Przedsięwzięcie ma charakter non-profit. Wszystkie środki pozyskane przy jego organizacji Fundacja dla Uniwersytetu przeznacza na finansowanie działalności Małopolskiego Centrum Wolontariatu w Krakowie.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w seminarium wynosi 500 zł brutto (cena obejmuje prelekcje, materiały, przerwę kawową oraz lunch) – wpłaty należy dokonywać do dnia 22 października 2007 roku na konto: 35 1600 1039 0002 0037 5647 5155 w Fortis Bank Polska SA II Oddział w Krakowie z zaznaczeniem w szczegółach płatności „Seminarium CSR + imię i nazwisko osoby lub firmy uczestniczącej w seminarium

Program Seminarium

10.30 – 11.00 – recepcja uczestników

11.00 – 11.20 – otwarcie seminarium, powitanie i przedstawienie gości i uczestników – przedstawiciele Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

11.20 – 11.45 – CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia budowania konkurencyjnej pozycji na rynku europejskim
praktyczny przegląd zagadnienia z przykładami w kluczowych obszarach relacji z pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi strategiczne decyzje związane z wdrażaniem CSR w firmie /Małgorzata Greszta, CSR Consulting/

11.45 – 12.10 – CSI – społeczne zaangażowanie biznesu – moda czy konieczność?
na czym polega społeczne zaangażowanie biznesu i co może przynieść firmie i społeczności, praktyczne przykłady społecznego zaangażowania małych i średnich oraz dużych firm w Polsce i Unii Europejskiej. /Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce/

12.10 – 12.35 – „The Business case for CSR” Strategiczne znaczenie – społecznej odpowiedzialności biznesu dla działalności firmy; CSR a kluczowe wymiary biznesu – ryzyko, koszty, reputacja, lojalność klienta, pozyskiwanie utalentowanych pracowników, wartość dla akcjonariusza. /Eric Bouwmeester, Fortis/

12.35 – 12.50 – przerwa kawowa

12.50 – 13.15 – Wolontariat pracowniczy – ważny element społecznego zaangażowania firm czym jest wolontariat pracowniczy i jakie korzyści niesie firmie, jej pracownikom i lokalnej społeczności dobre praktyki wolontariatu pracowniczego w Polsce /Paulina Koszewska, program Wolontariat Biznesu, Centrum Wolontariatu/

13.15 – 14.15 – dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości i uczestników na temat kosztów i korzyści dla firm zaangażowanych i odpowiedzialnych społecznie. Głos zabiorą:
Eric Bouwmeester, Grupa Fortis
dr Jacek P. Męcina , Doradca Zarządu PKPP Lewiatan
Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Krzysztof Kaczmar, Fundacja Bankowa im. L. Kroneneberga
Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowi

14.15 – 14.30 – podsumowanie i zamknięcie Seminarium

14.30 – 15.45 – wspólny lunch z możliwością kontynuacji dyskusji

Uwaga! Skład gości zaproszonych do dyskusji panelowej może ulec zmianie.