kwi 01 2011

Konsument, który wierzy. Marka, która przekonuje

Lokalizacja: Polska,

12 kwietnia w Warszawie odbędzie się szkolenie „Konsument, który wierzy. Marka, która przekonuje” organizowane przez Harvard Business Review Polska w ramach projektu „Innowatorzy CSR w Polsce”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem projektu.

Termin: 12 kwietnia 2011 r.

Miejsce: ICAN Institute, Al. Niepodległości 18, Warszawa

Szkolenie będzie przeglądem trendów konsumenckich związanych z nadchodzącym nowym paradygmatem marketingu, a także próbą odpowiedzi na pytanie, jak wobec tych nowych trendów zachowują się wiodące marki. Enoughism, Eco glamour, DIY, Total Generosity, Eco minded i wiele innych zjawisk, które powodują, że marketing nie może być uprawiany jak dotychczas. Marketing 3.0 to tylko jedna z prób opisu zmieniającej się rzeczywistości. Etyczna konsumpcja – czy ma już miejsce w Polsce, czy też dopiero jest trendem wschodzącym? Pokażemy, jak to wygląda w wybranych badaniach konsumenckich, również tych prowadzonych na wielu rynkach europejskich przez GoodBrand.

Program

  • przegląd trendów konsumenckich,
  • studia przypadku marek reagujących z wyprzedzeniem na rodzące się oczekiwania konsumentów,
  • rzut oka na stan zaawansowania polskiego rynku na tle tendencji europejskich,
  • dyskusja warsztatowa o wyzwaniach polskiego rynku i możliwym scenariuszu dochodzenia do europejskich standardów w dziedzinie etycznej konsumpcji i sustainability dla poszczególnych branż.

Korzyści dla uczestników:
Szkolenie da rozeznanie we współczesnych trendach konsumenckich. Przedstawi specyfikę polskiego rynku. Odpowie na pytania: jak powinna zachowywać się marka w zmieniającej się rzeczywistości i jakie zjawiska najmocniej oddziałują na markę. Poruszona zostanie również kwestia specyfiki komunikowania treści związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Prowadzący

Paweł Niziński – CEO GoodBrand CEE – założyciel i partner zarządzający Goodbrand & Company Polska, obecnie CEO Goodbrand CEE. Od 18 lat w branży reklamowej. Wcześniej był dyrektorem kreatywnym i zarządzającym Young&Rubicam Brands (1999 – 2007), współzałożycielem Upstairs (1997 – 1999) i dyrektorem kreatywnym EURO RSCG (1994 – 1997). Autor kilkudziesięciu launchów nowych marek na polskim rynku oraz wielu kampanii reklamowych i społecznych. Juror w konkursach reklamowych, w tym: Kreatura, Crackfilm, EFFIE, Golden Drum Portoroz, Złote Formaty, Mediatrendy, Złote Orły, Kodak, Globe Awards. Wykładowca reklamy dla studentów dziennikarstwa UJ, historii sztuki UW i odpowiedzialnego biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Uznany przez Media i Marketing Polska za „sternika i latarnika polskiej reklamy”. Współzałożyciel klubu dyrektorów kreatywnych i KTR (SAR). Wydawca multimedialnego projektu poświęconego odpowiedzialnemu i zrównoważonemu biznesowi – CR Navigator.