kwi 07 2016

Konsultacje społeczne: Wytyczne o raportowaniu pozafinansowym

Lokalizacja: Polska,

Trwają konsultacje społeczne Komisji Europejskiej dotyczące Wytycznych o raportowaniu pozafinansowym. Wytyczne zostaną sporządzone zgodnie z wymaganiami i zakresem określonym w Dyrektywie w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże firmy i grupy zatrudniające ponad 500 pracowników, które zaliczają się do dużych jednostek zainteresowania publicznego.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza Partnerów FOB oraz firmy objęte dyrektywą związaną z ujawnianiem danych pozafinansowych, szczególnie z branży bankowej, finansowej i ubezpieczeniowej do udziału w spotkaniu.

Konsultacje odbędą się 7.04.2016, godz. 9:30-11:30 w Stołecznym Centrum Współpracy Obywatelskiej, sala szkoleniowa Federacji Mazowia, ul. Kredytowa 6/22, Warszawa.

Celem spotkanie będzie przygotowanie wspólnego stanowiska związanego z Wytycznymi, które FOB przedstawi Komisji Europejskiej. Więcej na temat społecznych konsultacji tutaj.

Zgłoszenia udziału: ewa.wojciechowicz@fob.org.pl