gru 09 2021

Konsultacje on-line na temat wolontariatu pracowniczego

Lokalizacja: Webinarium,

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na konsultacje on-line na temat wolontariatu pracowniczego, które odbędą się 9.12 o godzinie 10:00 do 12:00.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”.

Projekt skierowany jest do:

  • Koordynatorów Wolontariatu Pracowniczego – osób aktywnych zawodowo, odpowiedzialnych za społeczną i obywatelską aktywizację współpracowników, działających w ramach swoich obowiązków zawodowych, chcących zdobyć, odświeżyć lub podnieść swoja wiedzę na temat wolontariatu pracowniczego, szukających inspiracji do nowych działań.
  • Osób aspirujących do bycia Koordynatorami Wolontariatu Pracowniczego – osób zatrudnionych w podmiotach, które nie mają wdrożonych programów lub struktur wsparcia aktywności społecznej, które chcą wykorzystać zdobytą wiedzę we wdrożeniu takich aktywności.
  • Studentów i studentek wiążących swoją karierę zawodową z działalnością wokół tematu CSR – osób, które szukają wiedzy i możliwości rozwoju zawodowego w temacie współpracy biznesu ze społecznościami lokalnymi.

Uczestniczenie w konsultacjach wymaga rejestracji w Projekcie. Uczestnictwo jest bezpłatne i umożliwia branie udziału w innych działaniach projektowych.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/wolontariat/