lut 23 2024

Zakończenie naboru do Nagrody Karty Różnorodności

Lokalizacja: On-line,

Wydarzenie organizowane przez FOB

Nagroda Karty Różnorodności to wyróżnienie przyznawane za inicjatywy pracodawców związane z różnorodnością, równością i włączeniem (DEI).  Firmy, organizacje, uczelnie, instytucje publiczne i samorządy mogą wysyłać zgłoszenia konkursowe do 23 lutego 2024 r.

Nagrody Karty Różnorodności zostaną przyznane w trzech kategoriach:

  1. DEI w biznesie,
  2. DEI w sektorze pozabiznesowym
  3. DEI w samorządach.

W kategorii DEI w biznesie zostaną wyłonieni laureaci_tki w obszarach:

  • partnerstwo (za współpracę międzysektorową przy realizacji działań na rzecz zarządzania różnorodnością),
  • aktywizm korporacyjny (za zabranie głosu w sprawie istotnej społecznie),
  • zarządzanie kryzysem uchodźczym (za działania na rzecz włączenia społecznego migrantów_ek),
  • wolontariat pracowniczy (za projekt wolontariacki związany z zarządzaniem różnorodnością),
  • nowatorskie podejście (za nowatorskie działanie na rzecz zarządzania różnorodnością).

Swoje inicjatywy z obszarów różnorodności, równości i włączania mogą zgłaszać firmy o dowolnej wielkości, samorządy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury oraz instytucje publiczne. Do działań obejmujących zakresem założenia konkursu należą m.in. inicjatywy  na rzecz grup zagrożonych dyskryminacją, cykle szkoleniowe i edukacyjne, współpraca międzysektorowa w obszarze różnorodności, ale też dokumenty wspierające zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy.

Wybraną akcję można zgłosić  poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/nagroda/.

Zgłoszenia są przyjmowane do 23 lutego 2024 r. a udział w konkursie nie wiąże się z opłatami.