wrz 16 2019

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

W dniach 16-17 września 2019 r. w Krakowie odbędzie się Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie.

Kongres będzie miał charakter naukowo-poznawczy, promujący i popularyzujący naukę. Wydarzenie ma na celu upowszechnianie idei Społecznej Odpowiedzialności Nauki. Działania w tym zakresie, skierowane do różnych grup wiekowych, powinny rozbudzać ciekawość poznawczą oraz integrować społeczności lokalne z ośrodkami akademickimi.

Pierwszy dzień Kongresu, tj. 16 września, będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Na gości będą czekały tematyczne pokazy naukowe obejmujące nauki ścisłe, przyrodnicze, techniczne i humanistyczne. Każdy pokaz będzie swego rodzaju widowiskiem, połączeniem obrazu i dźwięku. Uczestnicy Kongresu będą mogli zapoznać się z ekspozycjami pn. Naukobus i Planetobus, przygotowanymi wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik.

Na drugi dzień Kongresu, tj. 17 września, zaplanowana jest część konferencyjna. Po uroczystym otwarciu odbędzie się szereg konferencji poświęconych Społecznej Odpowiedzialności Nauki. W trakcie poszczególnych spotkań poruszane będą tematy dotyczące m.in. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, komunikowania i promocji Społecznej Odpowiedzialności Nauki oraz działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym zakresie.

Kongres odbędzie się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gołębiej 24.