gru 09 2017

I Kongres Praw Obywatelskich

Lokalizacja: Polska,

W dniach 8-9 grudnia 2017 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wspólnie z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR OBWE) organizuje

I Kongres Praw Obywatelskich.

Ma on dotyczyć najważniejszych problemów związanych z prawami człowieka w Polsce, być miejscem refleksji o stanie przestrzegania tych praw w 30 lat od powstania niezależnej instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce (1988 r.).

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się tutaj.

Regulamin Kongresu dostępny jest tu. Regulamin jest potrzebny ze względu na wymagania naszych Gospodarzy a także dlatego, że w Kongresie będą uczestniczyć ważne osoby publiczne.