lis 28 2017

Konferencja „Wolontariat w mieście. Wsparcie rozwoju wolontariatu przez samorząd lokalny”

Lokalizacja: Polska,

Urząd m.st. Warszawy ma przyjemność zaprosić na konferencję poświęconą tematyce wsparcia rozwoju wolontariatu przez samorząd lokalny.

Konferencja odbędzie się w dniach 28–29 listopada 2017 r. w Warszawie.

Konferencja będzie okazją do poznania najważniejszych założeń i metod wsparcia rozwoju wolontariatu przez samorząd lokalny (w tym rozwoju wolontariatu pracowniczego w instytucjach publicznych). Organizatorzy położą duży nacisk na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami wydarzenia. Zaproszenie kierowane jest do władz samorządu lokalnego, urzędników odpowiedzialnych za prowadzenie różnorodnych działań społecznych i za politykę kadrową (wolontariat pracowniczy) oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze wolontariatu lub wspierających współpracę trzeciego sektora z samorządem lokalnym

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje projekt „Ochotnicy warszawscy”. Jest to kompleksowe działanie mające na celu promocję i systemowe wsparcie rozwoju wolontariatu w stolicy. „Ochotnicy warszawscy” to innowacyjny projekt w skali naszego kraju, inspirowany doświadczeniami innych dużych miast, ale dostosowany do lokalnych potrzeb. Oparty jest o działania z zakresu komunikacji i promocji, wsparcia organizacji pozarządowych i instytucji (organizatorów wolontariatu), jak i samych wolontariuszy. Wykorzystuje potencjał współpracy partnerów instytucjonalnych, pozarządowych i biznesowych aktywnie działających w mieście.

Zgłoszenia poprzez stronę organizatora