maj 16 2007

Konferencja: University education for sustainable development – introducing the concept into all subjects, via suitable problem based case studies anddidactic methods

Lokalizacja: Polska,

Program Uniwersytetu Bałtyckiego (główny organizator), jest organizacją zrzeszającą uczelnie wyższe z Regionu Morza Bałtyckiego, prowadzące edukację z zakresu rozwoju zrównoważonego. Konferencja jest współorganizowana przez:

  • Uppsala University, The Baltic University Programme, Uppsala, Sweden
  • Abo Akademi University, Fabriksgatan 2 G, FIN- 20500 Turku/ Abo, Finland
  • Polskie Centrum Programu Uniwersytetu Bałtyckiego, Politechnika Łódzka
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem

Konferencja ma charakter metodyczny – jest skierowana głównie do nauczycieli akademickich pragnących rozwijać umiejętności kształcenia w przedmiotowym zakresie. W konferencji udział wezmą nauczyciele akademiccy z uczelni wyższych krajów bałtyckich uczestniczących w Programie. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu reprezentować będzie Marta Strumińska, asystentka w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego w Warszawie, gdzie będzie również bronić doktoratu, z wykładem CSR practice in Poland.