lip 15 2013

Konferencja: Ubezpieczenia społeczne – przywilej, prawo, zobowiązanie pokoleń?

Lokalizacja: Polska,

Warszawa

Spotkanie odbędzie się 15 lipca 2013 r., (poniedziałek) w godz. 10:30-13:00, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w siedzibie CPS „Dialog” na ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

W konferencji udział weźmie przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do uczestnictwa w spotkaniu zaprosiliśmy również reprezentantów Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także przedstawicieli ośrodków badawczych i naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy oraz organizacji pracodawców i pracowników.

Konferencja będzie okazją, zgodnie z ideą dialogu społecznego, do omówienia aktualnych problemów społecznych w kontekście rynku pracy. Będziemy próbowali znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania:

– Jak wygląda system zabezpieczeń społecznych w Polsce na tle tendencji światowych?
– Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wyzwania demograficzne XXI wieku i pogodzić potrzeby różnych pokoleń?
– Jaką cenę jesteśmy w stanie zapłacić za poczucie stabilności, bezpieczeństwa społecznego i zawodowego?

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Ze względów organizacyjnych i z powodu ograniczonej liczby miejsc, uprzejmie prosimy o możliwie pilne potwierdzenie uczestnictwa. Zgłoszenia udziału i ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres: redakcja@cpsdialog.pl

Źródło:materiały organizatora