maj 09 2016

Konferencja: Transport a bezpieczeństwo energetyczne Polski

Lokalizacja: Polska,

Koalicja Klimatyczna zaprasza dnia 9 maja 2016 roku o godz. 10.30 na konferencję pt. Transport a bezpieczeństwo energetyczne Polski, która odbędzie się w Polskiej Agencji Prasowej (ul. Bracka 6/8).

Program

10.30-11.00 – Rejestracja uczestników. Kawa i herbata

11.00-11.05 – Powitanie uczestników – Justyna Szczepanik, Koalicja Klimatyczna (moderator)

11.05-11.15 – Możliwości rozwoju transportu niskoemisyjnego w Polsce – Adrian Mazur, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

11.15-11.25 – Powiązania między transportem a bezpieczeństwem energetycznym Polski – dr Krzysztof Księżopolski, Szkoła Główna Handlowa

11.25-11.35 – Zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego wynikające z importu paliw – Elżbieta Piskorz, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Energii*

11.35-11.45 – Korzyści wynikające z rozwoju transportu niskoemisyjnego – dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej

11.45-12.45 – Debata nt. transportu niskoemisyjnego. Postaramy się odpowiedzieć na pytania:

  • Czy innowacyjne technologie przyczynią się do ograniczenia emisji z transportu?
  • Jakie są podstawowe bariery hamujące rozwój transportu niskoemisyjnego?
  • Czy rozwój transportu niskoemisyjnego wpłynie na kształtowanie się cen ropy naftowej?

12.45-12.55 – Podsumowanie konferencji – dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, Koalicja Klimatyczna

12.55-13.00– Zakończenie konferencji – Justyna Szczepanik, Koalicja Klimatyczna (moderator)

13.00-13.30 – Poczęstunek. Rozmowy w kuluarach

R.S.V.P. do piątku, 6 maja 2016 r. do godz. 15.00, na adres: j.szczepanik@koalicjaklimatyczna.org lub telefonicznie: +48 509 865 730